Najlepsze projekty ekologiczne nagrodzone


Najlepsze projekty ekologiczne nagrodzone: artykuł nr 49054

2011-02-25 02:46:48 Ekologia

10 projektów związanych z ochroną środowiska otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości 105 tysięcy złotych w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Henkel - zielone granty. Swoje pomysły zrealizują m.in. hufiec ZHP, gimnazja, szkoła podstawowa, stowarzyszenie, uczelnia wyższa i specjalny ośrodek wychowawczo-opiekuńczy.

Jury trzeciej edycji konkursu "Henkel - zielone granty" w składzie: Dorota Strosznajder z Henkel Polska, Ola Siewko z Wydawnictwa Aga-Press oraz Kasia Dulińska i Sławek Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia stanęło przed trudnym zadaniem wyboru najlepszych spośród 154 wniosków nadesłanych z całej Polski. Ich decyzją zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:  
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie za projekt "W dziewięćsiłach nasza siła", Fundacja Rozwoju Helisa w Łodzi za projekt "Działaj w kole w swojej szkole", Gimnazjum im. Płk. Kazimierza Zenktelera w Buku za projekt "Zielona kurtyna", Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej za projekt "Szkoła ZEROemisyjna IV edycja", Hufiec Węgorzewo ZHP za projekt "Harcerski EkoRok", Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu za projekt "Dookoła wody - festiwal ekologia" , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu za projekt "W Pomezanii i Pogezanii czyli historia szumem wody opowiedziana", Stowarzyszenie Szukamy Polski w Białymstoku za projekt "Kartki z kalendarza ekologicznego - wideobuk dla uczniów", Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy za projekt "Śmieciobranie - śmieci sortowanie" oraz Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce za projekt "W kropelce wody".

- Zgodnie z nową formułą konkursu nagrodziliśmy najciekawsze projekty o różnej skali i budżecie. Zwycięzcami zostały placówki, które wnioskowały o dofinansowanie w wysokości dwóch-trzech tys. złotych, a także autorzy dużych projektów, wymagających wsparcia o maksymalnej wysokości 15 tys. złotych - podsumowała Dorota Strosznajder, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska. - Warto też podkreślić, że pula grantów firmy Henkel stanowi zgodnie z ideą konkursu, część łącznej kwoty, którą autorzy wniosków pozyskają i wydadzą na realizację projektów. W tym roku końcowa suma wyniesie 215 tysięcy złotych, co oznacza że połowa środków zostanie uruchomiona z dodatkowych funduszy i programów.

W trzeciej edycji programu zgłoszone zostały ciekawe i różnorodne pomysły ekologiczne od zakładania ogrodów, poprzez kampanie informacyjne, programy edukacyjne, a nawet tworzenie ścieżek dydaktycznych. Tematyka zwycięskich projektów obejmuje m.in.  selektywną zbiórką odpadów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochronę bioróżnorodności. Na szczególną uwagę zasługuje Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, która otrzymała grant po raz trzeci, ponownie zachwycając spójnością, pomysłowością i skalą projektu. Drugi rok z rzędu dofinansowanie zostanie przekazane uczniom Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, które realizuje projekt szkoły zeroemisyjnej.

-  Wybór nie należał do łatwych, gdyż jak co roku napłynęło dużo pomysłów zasługujących na dofinansowanie - mówi Sławek Brzózek, wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia. - Wiem, że duża część działań, dla których nie starczyło wsparcia będzie realizowana i przyniesie wspaniałe efekty dla środowiska i społeczności lokalnych. To w pewnym sensie dodatkowe, honorowe zobowiązanie dla tegorocznych laureatów, aby powierzone im pieniądze wykorzystali nawet lepiej, niż zaplanowano. Tym bardziej gratuluję laureatom i życzę powodzenia w realizacji projektów.

Henkel - zielone granty to ogólnopolski konkurs ekologiczny prowadzony od 2008 roku, którego współorganizatorami są Henkel Polska oraz Fundacja Nasza Ziemia. Inicjatywa ma na celu edukację dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prośrodowiskowych postaw w społeczeństwie. Dotychczas do konkursu zgłoszono 600 wniosków, a zwycięskie projekty zostały zrealizowane na łączną kwotę 462 tysięcy złotych. Konkurs przyniósł wymierne efekty w postaci nowych ścieżek rowerowych i interaktywnych czy zmniejszenia liczby dzikich wysypisk w lasach.

Więcej informacji na www.henkel.pl i www.naszaziemia.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii