Więcej lasów na Mazowszu


Więcej lasów na Mazowszu: artykuł nr 4195

2007-02-19 23:05:47 Leśnictwo

Lasy na Mazowszu pokrywają ok. 22 proc. powierzchni województwa. Pod tym względem, Województwo Mazowieckie plasuje się na przedostatniej – 15 pozycji. Aby poprawić tę sytuację, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił opracować program mający na celu podniesienie wskaźnika zalesienia regionu do 25 proc. Realizacja programu przewidziana jest do 2020 roku. Koszt zalesienia 70 tys. ha to aż 665 mln zł.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa