SGGW zaprasza na studia II stopnia


SGGW zaprasza na studia II stopnia: artykuł nr 6589

2010-01-25 15:48:21

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje spotkanie informacyjne dla wszystkich studentów, którzy kończą studia licencjackie lub inżynierskie, szukają dobrych studiów magisterskich i chcieliby studiować w SGGW.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego regularnie prowadzi kampanie informacyjne wśród kandydatów na studia. Tym razem uczelnia zaprasza na spotkanie studentów innych uczelni oraz własnych studentów, którzy chcą zmienić kierunek studiów podczas nauki na studiach magisterskich.

Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia II stopnia odbędzie się 31 stycznia (niedziela) w godzinach 11 ? 13, w kampusie SGGW w budynku 23 (niebieski),  przy ul. Ciszewskiego 8 (metro Stokłosy).  Podczas spotkania studenci otrzymają ogólne informacje o studiach w SGGW oraz zasadach rekrutacji na II stopień studiów oraz będą mogli spotkać się z dziekanami poszczególnych wydziałów i kierownikami katedr. Wszyscy, którzy będą chcieli na własne oczy zobaczyć miejsce swoich przyszłych studiów będą mogli zwiedzić wydziałowe laboratoria.

SGGW prowadzi studia II stopnia na 26 kierunkach. Zajęcia są prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Kierunki: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, budownictwo, dietetyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, informatyka, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pedagogika, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologie energii odnawialnej, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika.
Rekrutacja na te kierunki rozpoczyna się 8 lutego br.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kierunków studiów II stopnia są dostępne na stronie internetowej uczelni www.sggw.pl zakładka studia/II-studia.

Natomiast dla kandydatów na studia I stopnia SGGW organizuje Dzień Otwarty 20 lutego br. o godz. 11.00.


dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z