Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa


Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa: artykuł nr 48931

2010-09-24 11:57:43 Ekologia

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa. Akcja składa się z konkursów skierowanych do samorządów, firm oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem organizatorów akcji "Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa" jest wspieranie szeroko zakrojonej kampanii promocyjno-edukacyjnej umożliwiającej praktyczną realizację polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce poprzez wspieranie i ułatwianie wprowadzenia jej zasad do praktyki polskich samorządów, przedsiębiorstw oraz społeczeństwa.

Poprzednia, pierwsza edycja akcji spotkała się z pozytywnym i szerokim odzewem społecznym. Jej Laureaci wzięli udział w konferencji "Odnawialne Źródła Energii szansą dla gminy", w trakcie której nastąpiło uroczyste przekazanie nagród. Główna wygrana w konkursach dla szkół - tygodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę, umożliwił uczniom pogłębienie swojej wiedzy na temat ekologii, doskonale łącząc przyjemny wypoczynek z "zieloną edukacją".

Jury konkursów oceniało oryginalność i nowoczesność działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, skuteczność przedsięwzięć dająca się wyrazić poprzez różnego rodzaju wskaźniki, stopień pozyskania środków pomocowych na realizacje inwestycji ekologicznych, ale przede wszystkim najwyżej punktowano działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i promocją tego typu inwestycji.

Laureaci pierwszej edycji akcji "Od Eko-samorządu do Eko-społeczeństwa"

 Eko-Fima:

 1. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
 2. Solarsystem s.c. Łapa M. Olesek W. Skorut E.
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Gliwic
 4. TESCO POLSKA Sp. z o.o.
 5. Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznań
Wyróżnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku

Eko-Samorząd:
 1. Urząd Miejski w Płońsku
 2. Urząd Miasta Kielce
 3. Urząd Miejski w Żywcu
 4. Urząd Miasta Piekary Śląskie
 5. Gmina Miejska Kraków

Eko-klip:
I miejsce: Klip "Bajka o Ekoludkach" (Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym)

Eko-wynalazek:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Woli Czarskiej (Ubijaczka - mikser na wiatr i klepsydra)

Eko-ciuch:
I miejsce: Gimnazjum Miejskie im. Wł.Jagiełły w Leżajsku (zestaw odzieży wykonanej z wszelkiego rodzaju materiałów ekologicznych, w tym m.in. suknia ślubna z folii bąbelkowej, sukienka i torebka z kapsli, sukienki z worków na śmieci i wiele innych)

Druga edycja akcji "Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa" organizowana jest w następujących kategoriach:
 • "Eko-Samorząd" i "Eko-firma" - konkursy dla samorządów i firm
 • "Eko-Ciuch", "Eko-Klip", "Eko-Wynalazek" - konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajalnych.

Konkursy dla samorządów oraz firm mają na celu promocje tych podmiotów, które poprzez liczne inwestycje stają się liderami działań na rzecz ochrony środowiska, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych. W trakcie uroczystej Gali Laureaci otrzymają pamiątkowe certyfikaty oraz statuetki, ponadto zdobędą prestiżowy tytuł oraz prawo do używania przez jeden rok znaku kampanii "Eko-Samorząd" lub "Eko-Firma". Informacje o zwycięskich projektach pojawią się w specjalnie przygotowanych reportażach w serwisie  Eko-samorzadowiec.pl  co stanowi doskonały  sposób promocji gminy lub przedsiębiorstwa na terenie całego kraju. Akcja startuje już w październiku 2010 roku!


Harmonogram akcji "Eko-Samorząd" i "Eko-Firma":
 • wrzesień 2010 roku - ogłoszenie II edycji konkursów "Eko-Samorząd" i "Eko-Firma"
 • 1 października 2010 - 31stycznia 2011 - termin nadsyłania wniosków przez zainteresowane przedsiębiorstwa i samorządy
 • 15 lutego 2011 roku ostateczny termin oceny formalnej nadesłanych wniosków;
 • marzec 2011 roku - wybór finalistów - Jury Konkursu przyzna 5 nagród głównych i 5 wyróżnień w obu kategoriach
 • kwiecień 2011 roku - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród podczas uroczystej konferencji zorganizowanej we Wrocławiu.

Konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajalnych mają za zadanie poszerzać świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, poprzez zaangażowanie ich w twórcze poszukiwania rozwiązań przyjaznych środowisku. Główne nagrody w poszczególnych kategoriach to wyjazdy na Zieloną Szkołę dla grupy 30 osób wraz z opiekunami, natomiast za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przyznane zostaną nagrody w postaci kamer video. Start akcji - październik 2010 r.


Harmonogram akcji "Eko-Ciuch", "Eko-Klip" i "Eko-Wynalazek":
 • październik 2010 roku - ogłoszenie II edycji konkursów "Eko-Ciuch", "Eko-Klip" i "Eko-Wynalazek". Szkoły będą mogły wysłać na konkurs projekt w jednej wybranej kategorii, który zostanie poddany dalszej ocenie
 • 1 listopada 2010 - 31stycznia 2011 - ETAP I - zainteresowane udziałem szkoły mogą przesyłać projekty prac, wyłonionych zostanie 10 półfinalistów, którzy przejdą do II etapu
 • luty 2011 roku - ETAP II - wyłonieni półfinaliści zostaną poinformowani o wyborze, będą mieli 4 tygodnie na nadesłanie zrealizowanych projektów
 • marzec/kwiecień 2011 - wyłonienie finalistów - Jury Konkursu wybierze zdobywców pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach.

Kampania "Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa" to nie tylko konkursy! W ramach poprzedniej edycji powstała telewizja internetowa Tele-Eko. Jej celem jest promowanie samorządów przyjmujących proekologiczne spojrzenie na rozwój gospodarczy oraz wskazywanie nowych, ciekawych rozwiązań związanych z inwestycjami nie zagrażającymi środowisku a przynoszącymi wymierne efekty gospodarcze i społeczne.

Jak wziąć udział w drugiej edycji akcji "Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa"?

Regulamin akcji oraz formularze zgłoszeniowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej serwisu Eko-samorzadowiec.pl Wsparcia udziela biuro organizacyjne akcji, kontakt: ascheffler@europa.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii