NTPP rozpoczął kolejny projekt dla biosektora


NTPP rozpoczął kolejny projekt dla biosektora: artykuł nr 49040

2011-02-13 02:10:45 Biotechnologia

W styczniu 2011 r. Nickel Technology Park Poznań rozpoczął realizację kolejnego przedsięwzięcia mającego na celu wzmocnienie branży biotechnologicznej i Life Science w Wielkopolsce. Poza stworzeniem na terenie Parku specjalistycznego, spełniającego europejskie standardy Centrum Biotechnologii, spółka podjęła działania integrujące podmioty związane z wielkopolskim biosektorem. Ich efektem ma być powstanie tzw. Nickel Center for Biotech Innovation (NICEBI) - wielopłaszczyznowej platformy współpracy firm biotechnologicznych, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji branżowych oraz władz samorządowych, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji, wiedzy oraz transferu innowacyjnych biotechnologii. Na realizację projektu, który potrwa łącznie 13 miesięcy, pozyskano dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 700 tys. zł. Koordynatorem tworzonego powiązania kooperacyjnego zostało Centrum Biotechnologii sp. z o.o., które odpowiada także za wybudowanie na terenie Parku do końca 2011 r. Nickel BioCentrum.

W przedsięwzięcie realizowane przez NTPP,  obok spółki Centrum Biotechnologii oraz Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaangażowały się firmy reprezentujące wielkopolską branżę biotechnologiczną m.in.: AdvaChemLab, Nuscana Biotechnika Laboratoryjna, Novazym Polska, Galica, Statil, SN Biotech Technologies oraz Oncogenetix. Oferują one szeroki wachlarz usług dla biosektora, obejmujący m.in. prowadzenie innowacyjnych badań nad chorobami nowotworowymi, rozwijanie technologii otrzymywania wysokospecjalistycznych produktów chemicznych czy dostarczenie i serwisowanie automatyki laboratoryjnej.

Aby dodatkowo wspierać działania podejmowane w ramach projektu, NTPP powołało Stowarzyszenie Bio Region Wielkopolska, które ma być organizacją inicjującą oraz aktywnie angażującą się w przedsięwzięcia podejmowane przez branżę biotechnologiczną i Life Science w Polsce i Europie. Stowarzyszenie tworzone przez poznański Park ma charakter otwarty i mogą do niego dołączać kolejne zainteresowane współpracą podmioty.

Projekt przygotowany przez NTPP dla wielkopolskiego biosektora zakłada m.in. organizację w 2011 r. zagranicznych misji gospodarczych dla członków powiązania kooperacyjnego, udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach branżowych (m.in. Bio Europe Spring 2011 w Mediolan oraz First European Congress of Applied Biotechnology w Berlinie), obecność na Targach BIOFORUM 2011 w Łodzi oraz organizację w Poznaniu towarzyszącej targom międzynarodowej konferencji biznes-nauka BIOCONNECT 2011, prezentującej m.in. dokonania zachodnich klastrów biotechnologicznych.

W ramach projektu przewidziano także prowadzenie szeregu działań promocyjnych oraz realizację na rzecz członków powiązania usług doradczych w takich obszarach jak komercjalizacja, transfer wiedzy, standardy badań czy certyfikacja.

Budowa Nickel BioCentrum, projekt powiązania kooperacyjnego w branży biotechnologicznej oraz nowo powstałe Stowarzyszenie Bio Region Wielkopolska to tak naprawdę działania wieńczące pierwsze 5 lat naszej działalności oraz jednocześnie rozpoczynające kolejny etap rozwoju Parku - twierdzi dr. Piotr Kwiatek, dyrektor ds. rozwoju Nickel Technology Park Poznań -  Nasz nowy projekt dla wielkopolskiego biosektora, którego realizację rozpoczęliśmy w styczniu tego roku, spotkał się z szerokim wsparciem wielu podmiotów i instytucji, m.in. władz Powiatu Poznańskiego i gminy Suchy Las, Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji czy Fundacji na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media". Mamy także nadzieję, że powołane przez nas Stowarzyszenie będzie odgrywało coraz większą rolę w tak ważnej dla dalszego rozwoju polskiej i światowej gospodarki branży jak szeroko rozumiana biotechnologia.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii