Rusza siódma edycja programu grantowego Fundusz Kropli Beskidu


Rusza siódma edycja programu grantowego Fundusz Kropli Beskidu: artykuł nr 49070

2011-03-11 15:45:56 Ekologia

Ogłoszono siódmą już edycję programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu. Ma on na celu wspieranie finansowe i merytoryczne projektów przygotowanych przez mieszkańców Beskidu Sądeckiego na rzecz poszanowania i ochrony zasobów wodnych - jednego z najpiękniejszych regionów Polski.

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji takich, jak szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe z czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad. Podobnie, jak w latach poprzednich, najlepsze projekty zgłoszone do konkursu mogą liczyć na dwa rodzaje dotacji: dotacje I stopnia, do kwoty 5 000 złotych, przeznaczone na projekty edukacyjne oraz dotacje II stopnia, do kwoty 25 000 złotych, na projekty przynoszące mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2011 r. Środki w ramach dotacji I stopnia powinny zostać wykorzystane do 31 grudnia 2011 roku, w przypadku dotacji II stopnia do 30 kwietnia 2012 roku.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w składktórej wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział w Starym Sączu, firm systemu Coca-Cola, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Funduszu Partnerstwa.

"Fundusz Kropli Beskidu to konkurs małych dotacji i najskuteczniejsza metoda aktywizacji społeczności lokalnych gmin Beskidu Sądeckiego. Program wspiera finansowo i merytorycznie inicjatywy obywatelskie, a jako ważny cel stawia sobie również promowanie idei współpracy środowisk lokalnych, przedstawicieli władz, prywatnych firm oraz organizacji pozarządowych. Inicjatywy realizowane w ramach tego programu, choć niewielkie - w znaczący sposób przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego w regionie i do zmian w sposobach gospodarowania zasobami naturalnymi, w szczególności wodnymi. Wieloletnia już historia programu pokazuje, że organizacje pozarządowe, samorządy i firmy prywatne mogą skutecznie działać razem na rzecz dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo naturalne Beskidów" - powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.

Organizacje oraz osoby, które chcą przystąpić do programu mogą liczyć na merytoryczną pomoc ze strony Fundacji Fundusz Partnerstwa, np. warsztaty prowadzone przez ekspertów ochrony zasobów wodnych. Podczas tych spotkąń będzie można zdobyć wiedzę na temat form ochrony środowiska wodnego, zasad przygotowywania projektów, ubiegania się o dotacje, sposobów realizacji projektów oraz rozliczania otrzymanych od Funduszu środków finansowych.

Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa, która obecnie zarządza Funuszem Kropli Beskidu. Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 - 2010 wyniosły łącznie 830 tysięcy złotych. W tym czasie, lokalni społecznicy przekuli swoje pomysły na 108 projektów, z których aż 62 uzyskało wsparcie finansowe i dalsze wsparcie merytoryczne.

Regulamin Funduszu Kropli Beskidu oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl oraz www.fkb.org.pl .Partnerzy w Funduszu Kropli Beskidu:

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Spółka z o.o. Coca-Cola Poland Services to spółka-córka The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca- Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 560 milionów konsumentów. Wśród produktów dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Lift, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu i Multivita z ujęcia Kropla Minerałów, napój energetyczny Burn oraz herbaty mrożone Nestea.

Fundusz Partnerstwa to niezależna fundacja specjalizująca się w działalności grantodawczej w zakresie rozwoju zrównoważonego. Wspiera finansowo i merytorycznie praktyczne, partnerskie inicjatywy obywatelskie na rzecz zrównoważonego rozwoju opartego na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym podejmowane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, szkoły i inne instytucje. Został on powołany w 2004 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Fundusz Partnerstwa zarządza programem Fundusz Kropli Beskidu oraz pozyskuje dodatkowe środki na jego rozwój m.in. z Unii Europejskiej.Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii