Dziennikarskie spotkanie w Lesie Medialnym


Dziennikarskie spotkanie w Lesie Medialnym: artykuł nr 5094

2007-10-10 11:12:29 Leśnictwo

Od 2003 roku w dniu 10 października na terenie całej Polski organizowane jest ŚWIĘTO DRZEWA, akcja organizowana przez Klub Gaja, która swym zasięgiem objęła cały świat. Stałym partnerem w organizacji tych obchodów są Lasy Państwowe. Ważnym akcentem Święta Drzewa na Podkarpaciu będzie spotkanie dziennikarzy w Lesie Medialnym. W dniu 12 października W Łomnej k. Birczy spotkają się dziennikarze z Polski, Ukrainy, Hiszpanii, i Francji.

Udział w imprezie zapowiedziała konsul USA w Krakowie Anne Hall. Przewidziane jest sadzenie drzew i odczytanie raportu o stanie uprawy Lasu Medialnego. Na specjalnej tablicy przyklejone zostaną logotypy wszystkich redakcji, których dziennikarze brali udział w sadzeniu tego lasu. Dla prawie 200 uczestników zaplanowano też występy kapeli „Tońko” z Dynowa”, chóru ukraińskiego ze Lwowa i zespołu muzycznego z Birczy.
Po południu dziennikarze ukraińscy wezmą udział w warsztatach terenowych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Bircza.

LAS MEDIALNY to pierwszy tego rodzaju w Polsce symbol tolerancji, współpracy i pojednania ponad politycznymi podziałami. Pomysł jego posadzenia podsunęła Mariczka Kryżaniwska, dziennikarka lwowskiego Radia Luks, podczas warsztatów dla dziennikarzy z Ukrainy, organizowanych w 2003 roku na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”. Tę piękną ideę, by dziennikarze z sąsiadujących ze sobą krajów spotkali się przy sadzeniu lasu, urzeczywistniono rok później. W dniu 16 października 2004 roku w Łomnej k. Birczy spotkało się ponad 200 osób, w tym 52 dziennikarzy z Ukrainy i 2 ze Słowacji. Na powierzchni ponad pół hektara posadzono wówczas 2568 młodych jodeł, buków, jaworów, jarzębin, brzóz, lip, modrzewi, sosen, świerków, czarnych olch i wiązów. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Instytut Mosty na Wschód, Nadleśnictwo Bircza i samorząd Gminy Bircza. Od tej pory już kilkakrotnie odbywały się tu warsztaty i spotkania dziennikarskie, zaś sam Las Medialny, bo taką przyjął nazwę, stał się elementem przygotowanej przez Nadleśnictwo Bircza leśnej ścieżki edukacyjnej.

Przy okazji drugiego z kolei spotkania, w dniu 21 października 2005 roku, dosadzono drzewka w miejscach, gdzie nie przyjęły się poprzednio. Uczestniczyli w nim dziennikarze i leśnicy z Polski i Ukrainy. Odsłonięto wówczas uroczyście solidny głaz piaskowcowy z wmurowaną tablicą pamiątkową z napisem: Las Medialny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. W tym samym dniu odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Obwodowym Gospodarki Leśnej we Lwowie a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w Lesie Medialnym było spotkanie 21 października 2006 roku, zorganizowane przez leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z Międzynarodowym Programem Medialnym „Partnerstwo dla Demokracji” i Gminą Bircza. Trasą ścieżki przyrodniczej ponad 100 uczestników dotarło do Lasu Medialnego, w którym dokonano przeglądu dwuletniej już uprawy. Okazało się, że większość drzewek znakomicie rośnie, niektóre mają już prawie 2 m wysokości. Kilkadziesiąt sadzonek uschniętych lub zgryzionych przez zwierzynę leśną trzeba było wymienić na nowe. Każdy miał więc okazję sadzić lub asystować przy sadzeniu prawdziwego drzewa. Pod fachowym nadzorem leśników robili to zarówno dziennikarze, parlamentarzyści, samorządowcy, celnicy, jak i wychowankowie Domu Dziecka. Była też okazja do zwykłych „rozmów przy sadzeniu lasu”. Przy kaplicy św. Huberta w Łomnej miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Leśnicy z RDLP Krosno przekazali na ręce dyrektora Lwowskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Ukrainy sadzonkę Dębu Papieskiego z numerem certyfikatu 124, potwierdzającym autentyczność pochodzenia drzewka od prastarego dębu „Chrobry”. Zasadzono je we Lwowie; mieście, które odwiedził w swej pielgrzymce Jan Paweł II. Rosnąc na terenie przyszłego Parku Papieskiego jest żywym symbolem naszych czasów i piękną pamiątką po słowiańskim papieżu.

Mariczka Kryżaniwska
Mariczka Kryżaniwska przy obelisku w Lesie Medialnym

Las Medialny rośnie też na Ukrainie. W dniu 20 kwietnia 2007 roku posadzono go w Rawie Ruskiej pod Lwowem. W tym przedsięwzięciu wzięło udział prawie 150 osób; około 60 dziennikarzy ukraińskich i polskich oraz leśnicy z obu krajów. Tego dnia posadzono 2300 drzewek kilkunastu gatunków, w tym także sadzonki przywiezione przez polskich leśników z Podkarpacia.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa