Rada UE osłabia REACH


Rada UE osłabia REACH: artykuł nr 1680

2005-12-15 01:30:03 Ekologia

WWF i inne organizacje ekologiczne, kobiece, zdrowotne i konsumenckie są bardzo rozczarowane, decyzją Rady Ministrów UE, która w wyniku dzisiejszego głosowania znacznie osłabiła kształt rozporządzenia REACH, przyjęty wcześniej przez Parlament Europejski. Decyzja ta może oznaczać utratę niepowtarzalnej szansy na ochronę ludzi i środowiska przed szkodliwymi chemikaliami.

Rada UE odrzuciła kluczowy zapis przyjęty w zeszłym miesiącu przez Parlament, tzn. obowiązek zastępowania szkodliwych chemikaliów, jeśli istnieją bezpieczniejsze odpowiedniki. Stworzy to lukę prawną, dzięki której producenci będą nadal mogli produkować niebezpieczne substancje, nawet jeśli istnieją bezpieczniejsze substytuty, zasłaniając się „odpowiednią kontrolą” nad produkowanymi związkami. Sytuacja nie będzie wiele różniła się od obecnego braku kontroli nad chemikaliami i utrudni wprowadzanie na rynek nowych, bezpieczniejszych i innowacyjnych substancji.

Źródło: WWF

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii