Nowy projekt UE dotyczący ekosystemów morskich


Nowy projekt UE dotyczący ekosystemów morskich: artykuł nr 582

2005-04-22 08:55:33 Ochrona środowiska

W ostatnim raporcie ONZ o stanie planety ujawniono, że 60 procent ekosystemów, od których zależą warunki życia na Ziemi, zostało zniszczonych - to alarmujące doniesienie, szczególnie jeśli chodzi o ekosystemy morskie, które odgrywają bardzo ważną rolę w kontrolowaniu klimatu, mówi francuski Minister ds. Badań, François d'Aubert.

Przemawiając podczas inauguracji nowego projektu dotyczącego ekosystemów morskich, będącego częścią Szóstego Programu Ramowego (6. PR), D'Aubert z zadowoleniem przyjął projekt EUR-OCEANS mający na celu opracowanie zaawansowanych narzędzi do modelowania w drodze badań nad ewolucją systemów morskich w związku ze zmianą klimatu i zagadnieniami dotyczącymi rybołówstwa.

- W ramach tej sieci doskonałości zostaną przeanalizowane globalne i regionalne problemy, w celu określenia, w perspektywie średnioterminowej, głównych kierunków europejskiej polityki w zakresie rybołówstwa, zorientowanej na zrównoważony rozwój - wyjaśnił d'Aubert.

- Działalność człowieka wywiera tak silną presję na naturalne funkcje planety, że nie można już twierdzić, że ekosystemy wciąż mają zdolność do reagowania na potrzeby przyszłych pokoleń - dodał minister. - Dlatego też wkład naukowców wydaje się nieodzowny dla poznania najważniejszych zmian na tym polu, zbadania ich w chwili powstania i wypracowania, wspólnie z władzami publicznymi, głównych kierunków działań, które powinny być realizowane w przyszłości".

Komisja Europejska przeznacza dziesięć milionów euro na finansowanie czteroletniego projektu EUR-OCEANS, który skupia łącznie 160 naukowców z 66 instytutów naukowo-badawczych i wyższych uczelni z 25 państw. Badania będą prowadzone w takich regionach, jak: Północny Atlantyk i sąsiadujące z nim morza (Morze Śródziemne i Morze Bałtyckie), oceany polarne (Arktyczny i Antarktyczny), a także przybrzeżnych systemów prądów wynoszących (upwelling) Portugalii i Południowej Afryki.

Cały artykuł i materiały dodatkowe na: dbs.cordis.lu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska