Sadzenie i ochrona drzew sposobem na globalne ocieplenie


Sadzenie i ochrona drzew sposobem na globalne ocieplenie: artykuł nr 194

2004-12-21 12:28:36 Ochrona środowiska

Administracja USA konsekwentnie odmawia włączenia się w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Naukowcy amerykańscy proponują zatem inne rozwiązania. Zdaniem zespołu kierowanego przez Christophera Pottera z Centrum Badawczego NASA, jedna piąta emisji gazów cieplarnianych, powstających podczas spalania paliw kopalnych, może zostać wchłonięta przez drzewa sadzone na obrzeżach pól i miedzach w obrębie rozległych przestrzeni rolniczych

Naukowcy wskazują także na nasilające się wraz z ociepleniem klimatu gradacje owadów atakujących drzewa jako czynnik istotnie ograniczający wiązanie dwutlenku węgla przez lasy.

  >> Tree Planting Could Ease Global Warming, California Scientists Say (Environmental News Network). >> http://www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska