Konferencja w Sztokholmie z okazji Światowego Tygodnia Wody


Konferencja w Sztokholmie z okazji Światowego Tygodnia Wody: artykuł nr 6331

2009-08-17 12:50:42 Ekologia

Zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarnych to temat rozpoczętego w niedzielę Światowego Tygodnia Wody zorganizowanego przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). Organizowana od roku 1991 impreza jest także obchodzona w Polsce.

W tym roku organizatorzy zapowiedzieli, że w konferencji w Sztokholmie będzie uczestniczyć ponad 2 tys. ekspertów, decydentów i liderów. Jednym z głównych tematów będzie m.in. finansowanie dostępu do wody.
Na terenie konferencyjnym zostaną ustawione fontanny z wodą z jeziora Melar, którą będzie można napełniać butelki wielorazowego użytku. Z kolei restauracje będą serwować żywność produkowaną metodami ekologicznymi.

Woda jest nieodłączoną częścią Ziemi i to dzięki niej istnieje życie. Według raportu ONZ około 2 miliardy 600 tysięcy mieszkańców państw rozwijających się żyje w złych warunkach sanitarnych.

Słona woda stanowi aż 97,5 proc. wszystkich jej zasobów. Oceaniczne i morskie pokrywają 71 proc. powierzchni planety. W lodowcach jest uwięzionych 70 proc.

Woda jest najprostszym związkiem wodoru z tlenem. W postaci pary występuje w atmosferze, w stanie związanym jest składnikiem minerałów i skał.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii