Energooszczędne świetlówki w każdej gminie


Energooszczędne świetlówki w każdej gminie: artykuł nr 6333

2009-08-27 08:10:54 Ekologia

Wszystkie gminy w Polsce dostaną energooszczędne świetlówki od ministerstwa gospodarki. W ten sposób resort chce promować w lokalnych społeczeństwach proenergooszczędne postawy. W ramach kampanii "Czas na oszczędzanie energii" przygotowano także broszury "Inteligentna energia". Opracowania te mają propagować wiedzę na temat energooszczędnych technologii i ich racjonalnego wykorzystania w życiu codziennym.

Informowanie o korzyściach płynących ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ma poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki oraz pomóc w ochronie środowiska.
Jak podaje na swoich stronach resort gospodarki, z badań statystycznych wynika, że Polacy w niewielkim stopniu stosują rozwiązania sprzyjające ograniczeniu zużycia energii. Jedynie 2,5 proc. źródeł światła w polskich domach to energooszczędne świetlówki - co jest jednym z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Ponadto odejście od tradycyjnych żarówek jest elementem unijnej strategii wzrostu efektywności energetycznej i walki ze zmianami klimatycznymi. Modernizacja źródeł światła w skali Unii Europejskiej pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 15 mln ton rocznie. Są to oszczędności porównywalne z poziomem produkcji 10 średniej wielkości elektrowni.

Jednym z obszarów, gdzie skutecznie można zmniejszyć zużycie energii jest oświetlenie. Zdaniem ekspertów, zastąpienie tylko 1 tradycyjnej żarówki świetlówką energooszczędną pozwala zaoszczędzić w ciągu roku ponad 26 zł i ograniczyć emisje CO2 o 62 kg. Wymiana żarówek w 13 mln polskich gospodarstw domowych (średnio po 5 punktów świetlnych) dawałaby oszczędność na poziomie 4 TWh, czyli ponad 3,5 proc. rocznego krajowego zużycia energii elektrycznej netto. Wyższą cenę energooszczędnych świetlówek w pełni rekompensuje ich większa trwałość (do 8 lat) oraz efektywność (5-krotnie mniejsze zużycie energii).

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych sektor publiczny powinien pełnić wzorcową rolę w zakresie oszczędności energii. W ramach programu promocji efektywności energetycznej w Polsce, ministerstwo deklaruje, że nowoczesne świetlówki zostaną rozdystrybuowane do poszczególnych urzędów wojewódzkich, a przedstawiciele gmin będą mogli je odbierać przy okazji wizyt w urzędach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii