Znamy już laureata II edycji Stypendium naukowego im. Anny Pasek


Znamy już laureata II edycji Stypendium naukowego im. Anny Pasek: artykuł nr 6668

2010-03-11 02:01:44 Ciekawostki

Laureatem drugiej edycji konkursu stypendialnego Fundacji im. Anny Pasek, kierowanego do najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, został Piotr Tompalski, przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaproponowany przez niego projekt pozwoli na najdokładniejsze jak dotąd zbadanie drzewostanu w obszarze miejskim.

Stypendium naukowe Fundacji przyznawane jest od roku 2009 i ma za zadanie wspierać młodych, wyróżniających się naukowców, którzy realizują innowacyjne badania o znaczeniu praktycznym, a jako podstawowe narzędzie swojego warsztatu stosują techniki oraz narzędzia Systemów Informacji Geograficznych (GIS) i teledetekcji środowiska.

Piotr Tompalski, zwycięzca tegorocznej edycji konkursu, jest doktorantem laboratorium GIS i Teledetekcji w Katedrze Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W centrum jego zainteresowań znajdują się techniki obrazowania lidarowego - jednej z najnowocześniejszych technik teledetekcyjnych, pozwalającej uzyskiwać w pełni trójwymiarowe obrazy terenu z niezwykle wysoką rozdzielczością przestrzenną - nawet kilkunastu centymetrów i większą. ?W swoich badaniach skupiam się w szczególności na wykorzystaniu lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w celu określania wybranych cech taksacyjnych drzew, drzewostanów oraz roślinność wysokiej terenów miejskich. Prowadzone badania pozwolą na opracowanie nowych wskaźników opisujących strukturę roślinności oraz sposobu wypełnienia przez nią przestrzeni? - tłumaczy zdobywca stypendium.

Zaproponowany przez Piotra Tompalskiego projekt, finansowany w ramach Stypendium grantem badawczym w wysokości 20 000 złotych, pozwoli na charakteryzowanie drzewostanu na obszarze Krakowa, w sposób bardziej obiektywny i bardziej precyzyjny, niż kiedykolwiek dotąd. W ręce planistów, urbanistów, ekologów trafi narzędzie idealnie nadające się zarówno do inwentaryzacji roślinności wysokiej miasta, jak również pozwalające na różnego rodzaju waloryzacje przestrzeni miejskiej, ze względu na tego typu roślinność - przykładowo, każdy mieszkaniec będzie mógł się dowiedzieć, z jak wieloma sąsiadami musi ?dzielić się? jednym drzewem. Wynik analizy danych z zobrazowań laserowych znajdzie również zastosowanie we wspomaganiu rekultywacji silnie zdegradowanych obszarów poprzemysłowych. Obok grantu badawczego, laureat otrzyma również imienne, roczne stypendium w wysokości 25 000 złotych. Łączna kwota stypendium zamyka się sumą 45 000 złotych.

Honorowy patronat nad Stypendium objęli Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego - uczelni, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła GIS na sale wykładowe - oraz ESRI Polska, przedstawiciel świtowego lidera oprogramowania GIS. Nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu rozpocznie się wiosna bieżącego roku. O szczegółach bieżąco informuje strona Fundacji - www.annapasek.org .

Fundacja im. Anny Pasek powstała na początku 2008 roku z inicjatywy Rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju nauki polskiej w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska. Fundacja realizuję także działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie bezpiecznej eksploracji górskiej. W działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w górach, łączy doświadczenie w ratownictwie górskim z potencjałem najnowszych technologii.

Anna Pasek (1982-2007) geograf, doktorantka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka geologii w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, podróżnik i fotograf.

Andrzej Kotarba

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek