Świdraki okrętowce zagrażają bałtyckim wrakom


Świdraki okrętowce zagrażają bałtyckim wrakom: artykuł nr 138

2004-11-30 07:35:00 Nauka w Polsce i na świecie

Małże żywiące się drewnem, dotychczas spotykane jedynie w wodach ciepłych mórz, zaczynają zagrażać drewnianym wrakom spoczywającym na dnie Bałtyku. Obecność egzotycznego świdraka okrętowca wykazały pierwsze badania dotyczące rozprzestrzeniania się tego gatunku w akwenie bałtyckim. Badania przeprowadzili szwedzcy naukowcy w ramach międzynarodowego projektu ochrony podwodnych stanowisk archeologicznych.

Świdrak okrętowiec (Teredo navalis, ang.: Shipworm) to małż z rodziny toczkarzowatych

Dotychczas w chłodnym i słabo zasolonym Bałtyku świdraki się nie pojawiały, dzięki czemu do czasów współczesnych przetrwały takie wraki, jak np. "Wasa" - XVII-wieczny galeon szwedzki lub "Solen", szwedzki okręt, którego szczątki przechowywane są w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Szwedzcy badacze podejrzewają, że małże wtargnęły do Bałtyku razem z masami silnie zasolonej wody, jaka w wyniku wielkich sztormów dostaje się nieraz z Morza Północnego przez cieśniny duńskie. Świdraki mogły również przypłynąć w zbiornikach balastowych statków powracających z rejsów po morzach egzotycznych.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Wikipedia

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie