Drzewa lasów deszczowych - współdziałająca społeczność?


Drzewa lasów deszczowych - współdziałająca społeczność?: artykuł nr 1654

2005-12-08 18:22:28 Botanika

Amerykańsko-kanadyjsko-włoski zespół badawczy na łamach Nature opublikował wyniki badań nad przyczynami różnic w liczebności różnych gatunków drzew w lasach tropikalnych. Hipoteza ma tłumaczyć dlaczego lasy tropikalne cieszą się takim bogactwem gatunków. Okazało się, że wskaźniki "urodzin i umieralności" zależą przede wszystkim od obecnej liczebności populacji. Liczniejsze gatunki mają niższe wskaźniki "urodzeń" i wyższe "śmiertelności".

Gdy gatunek występuje coraz rzadziej, wskaźnik "urodzeń" zaczyna dla niego wzrastać, "umieralności" zaś - obniża się. Badacze podsumowują, że gatunki same regulują swoją populację, aby zrobić miejsce dla innych w ograniczonej przestrzeni "należącej" do wszystkich.

Źródło: Lonicera

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki