Co z Naturą 2000?


Co z Naturą 2000?: artykuł nr 2040

2006-03-03 23:45:53 Ekologia

W związku z informacjami o nie zgłoszeniu przez Ministra Środowiska, Prof. Jana Szyszko, kolejnej transzy obszarów polskich do Natury 2000- europejskiej sieci terenów o szczególnej wartości przyrodniczej, WWF Polska wyraża swoje zaniepokojenie i wzywa Rząd do zgłoszenia wszystkich obszarów z listy przegotowanej przez organizacje ekologiczne (tzw. Shadow List). Według otrzymanych z Komisji Europejskiej informacji Ministerstwo Środowiska nie dotrzymało żadnego z wyznaczonych przez Komisję terminów.

Powyższa sytuacja może doprowadzić do tego, że na tzw. Seminarium Biogeograficznym dla Regionu Kontynentalnego, na którym ocenia się propozycje Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej, będzie poddana ocenie znacznie okrojona propozycja polskiego Rządu z maja 2004 roku.

Całość na stronach WWF

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii