Sytuacja pożarowa w lasach


Sytuacja pożarowa w lasach: artykuł nr 2350

2006-04-27 13:32:36 Leśnictwo

Na terenie prawie całego kraju utrzymuje się, pomimo przelotnych opadów deszczu, średnie i duże (najwyższe) zagrożenie pożarowe lasu. Wilgotność ściółki w lasach przekroczyła swój próg zapalności poniżej 30%, a w niektórych rejonach kraju wynosi zaledwie 12-20%. W obecnych warunkach meteorologicznych (słoneczna i wietrzna pogodna) ściółka szybko ulega przesuszeniu i jej wilgotność spada. Szczególnie niebezpieczna pod względem pożarowym sytuacja występuje w lasach Polski wschodniej i zachodniej.

O niebezpiecznej sytuacji w lasach świadczy liczba pożarów. W ciągu ostatnich trzech dni w lasach wybuchło 210 pożarów. Od początku kwietnia powstało ich 970. Najwięcej pożarów zanotowano w województwie lubuskim (120), mazowieckim (100), podlaskim (84) i lubelskim (82 pożary).
Głównym sprawcą pożarów jest człowiek. Ponad 90% pożarów powstaje w wyniku nieświadomej lub świadomej działalności ludzkiej (nieostrożność, przypadkowe zaprószenie ognia, celowe podpalenia). Mimo prawnego zakazu i corocznie powtarzających się apeli leśników nadal nie maleje zjawisko wypalania roślinności na łąkach i nieużytkach. Proceder ten przyczynia się do wzrostu liczby pożarów, zagraża mieniu, zdrowiu a nawet życiu ludzi.
Nadchodzący długi majowy weekend sprzyja licznym wyjazdom wypoczynkowym do lasu oraz pracom porządkowym na działkach. Dlatego też apelujemy do wszystkich ludzi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Przypominamy, że na terenie lasu, jak również w odległości mniejszej niż 100 m od lasu absolutnie nie wolno:
- palić ognisk (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
- używać otwartego ognia,
- wypalać śmieci,
- wypalać wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych,
- wyrzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów.
Nie należy również zostawiać dzieci bez opieki w okolicznościach umożliwiających wzniecenie przez nie pożaru.
Za nieprzestrzeganie tych zasad grożą sankcje karne, w tym kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności do lat 8.
Chrońmy, więc lasy i ich mieszkańców przed zniszczeniem, jakie niesie pożar. Pamiętajmy również o leśnikach i strażakach. Przynajmniej w tym okresie pozwólmy im odetchnąć od pożarów, którym można było zapobiec. Zapobieganie pożarom jest przecież dużo łatwiejsze niż gaszenie i likwidacja ich skutków.

Więcej informacji:

Wojciech Skurkiewicz
Rzecznik prasowy
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
tel. 22/825 94 02, tel.kom. 601 20 86 55
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl  www.lp.gov.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa