Energetyczne początki życia na Ziemi


Energetyczne początki życia na Ziemi: artykuł nr 236

2005-01-11 06:25:00 Nauka w Polsce i na świecie

Energetycznie pobudzone proste związki organiczne mogły być pierwszą formą życia na Ziemi - sugerują badania, prowadzone w Pracowni Biomineralogii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH - w Pracowni Biomineralogii - prowadzone są eksperymenty nad ewentualnym wpływem niektórych minerałów na powstanie życia na Ziemi - informuje prof. Maciej Pawlikowski, kierujący badaniami.

PIEZOELEKTRYCZNY POCZĄTEK ŻYCIA?

Szczególną uwagę poświęca się kwarcowi piezoelekrycznemu. Płytki kwarcowe pokrywane są prostymi związkami organicznymi takimi, jakie mogły powstać w sposób naturalny dawno temu w tzw. Praoceanie. Następnie kwarc wprawiany jest w drgania przy pomocy generatora - podobnie jak wzbudzany jest kwarc podczas wyładowań atmosferycznych (piorunów).

Parametry struktury związków organicznych, które podlegają wpływowi drgań wzbudzonego kwarcu piezoelektrycznego są analizowane. Sprawdza się ewentualną możliwość przekazania energii drgającego kwarcu związkom organicznym i powstania związków wykazujących najprostsze cechy "życia".

ZIEMIA BYŁA PLANETĄ UPRZYWILEJOWANĄ

"Otrzymane wyniki sugerują, że pierwsze formy "życia" nie były reprezentowane przez bakterie ani wirusy, a najprawdopodobniej przez energetycznie pobudzone proste związki organiczne. Odnalezienie ich w starych skałach jest jednak niemożliwe - zarówno ze względu na procesy geologiczne, jak i na samą strukturę tych związków" - mówi prof. Pawlikowski.

"Biorąc pod uwagę poczynione założenia i analizując otrzymane dane można przyjąć, że Ziemia była planetą uprzywilejowaną wśród innych planet naszego układu słonecznego i otoczenia naszego systemu planetarnego. Mogło na niej powstać życie ze względu na dużą ilość kwarcu na powierzchni Ziemi" - wyjaśnia prof. Pawlikowski.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Masrkert
www.naukawpolsce.pap.pl

10 stycznia 2005

reo

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie