Nowoczesne laboratorium biotechnologiczne na Politechnice Łódzkiej


Nowoczesne laboratorium biotechnologiczne na Politechnice Łódzkiej: artykuł nr 2562

2006-05-23 16:08:33 Biotechnologia

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk i Żywności Politechniki Łódzkiej otwarto zmodernizowaną halę technologiczną i działające w niej laboratorium. Ten nowoczesny kompleks będzie bazą do badań w obszarze biotechnologii. Modernizacji hali technologicznej dokonano w Instytucie Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk i Żywności w latach 2005/2006. Przyczyną podjętych prac był zły stan hali, ale także potrzeby związane planowanym rozwojem badań.

„Przestrzeń na poziomie hali właściwej zyskała nową aranżację, dostosowaną do aktualnych i planowanych potrzeb, głównie do prowadzenia badań w zakresie biosyntezy m.in. enzymów, polisacharydów, aminokwasów, do testowania pilotażowej linii do produkcji celulozy bakteryjnej” - informują przedstawiciele Wydziału.

Halę wyposażono w nowoczesny system wentylacji, konieczny do spełnienia właściwych warunków prowadzenia procesów mikrobiologicznych i chemicznych, w bioreaktory, urządzenia do wyodrębniania i oczyszczania produktów biosyntez. Skomputeryzowane bioreaktory, które pozwalają na prowadzenie procesów w skali od kilkudziesięciu ml do ok. 150 l posłużą zarówno do badań, jak i do celów dydaktycznych.

„Druga część hali została przeznaczona na pilotażową linię technologiczną do wytwarzania celulozy bakteryjnej, z uwzględnieniem produkcji celulozowego materiału opatrunkowego” - informują przedstawiciele Wydziału.

Celuloza bakteryjna to bioprodukt w tzw. grupie opatrunków „nowej generacji”. Znajduje on zastosowanie do leczenia ran pooparzeniowych i troficznych, a także w przemyśle spożywczym, papierniczym i kosmetycznym.

Modernizacja hali technologicznej była możliwa dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz zaangażowaniu środków własnych. Wyposażenie w aparaturę odbywa się dzięki grantowi przyznanemu przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - „Technologia produkcji materiałów opatrunkowych z celulozy bakteryjnej” oraz budżetowej dotacji inwestycyjnej na zakup aparatury - „ Aparatura do biosyntezy, izolowania i analizy biologicznie aktywnych produktów wytwarzanych przez genetycznie rekombinowane organizmy”.

PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii