Eurocompact - Lżejsze pranie


Eurocompact - Lżejsze pranie: artykuł nr 2611

2006-05-30 21:00:33 Ekologia

Trwa kampania w mediach pt. Lżejsze pranie promująca nowe, bardziej ekologiczne proszki do prania. Efektem kampanii będzie redukcja aż o 1/3 ilości proszków do prania wykorzystywanych w polskich domach. Dzięki temu ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji, zmniejszona ilość zużytych opakowań, a także ograniczane będą ekologiczne koszty transportu. Nie bez znaczenia jest również wzrost świadomości ekologicznej konsumentów, którego efekty powinny ujawnić się w innych dziedzinach życia np. w oszczędności wody czy energii.

Wszystkie nowe proszki do prania oznaczone są dodatkowym logiem (stosowanym w całej Europie) Eurocompact. Kampania realizowana jest przez Stowarzyszenie A.I.S.E przy współpracy Ministerstwa Środowiska, Federacji Konsumentów oraz Fundacji Nasza Ziemia.

Źródło: Zielona Brama

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii