Bakterie Salmonella mogą w przyszłości pomóc chorym na nowotwory


Bakterie Salmonella mogą w przyszłości pomóc chorym na nowotwory: artykuł nr 6842

2010-06-23 23:02:36 Medycyna

Stworzona na UJ terapia przeciwnowotworowa otrzymała dziś miano Polskiego Produktu Przyszłości. Odkrycie naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego oparte jest na modyfikowanym szczepie bakterii Salmonella, które wnikają do guza nowotworowego i wywołują jego zniszczenie.

Innowacyjna metoda leczenia ma polegać na zastosowaniu specjalnych bakterii Salmonella, które dzięki zmianom genetycznym rozpoznają tkankę nowotworową i po podaniu do krwiobiegu pacjenta lokalizują się w niej. Dzięki naturalnym mechanizmom inwazyjnym bakterie przenikają do komórek guza, gdzie wywołują tzw. apoptozę czyli proces ich samozniszczenia. Równocześnie dochodzi do pobudzenia układu odpornościowego i reakcji przeciwnowotworowej.

Pacjenci poddani terapii nie będą narażeni na dolegliwości wywoływane przez bakterie Salmonella, ponieważ dla zapewnienia bezpieczeństwa jej szkodliwe cechy zostały znacznie osłabione ? wyjaśnia czytelnikom portalu Paulina Chorobik, która pod opieką dr Michała Berety z Katedry Immunologii Collegium Medicum UJ, pomysłodawcy i twórcy projektu, prowadziła nagrodzone badania. Obecnie prace koordynowane są przez dr Joannę Beretę z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Technologia może stać się w przyszłości nową szansą leczenia pacjentów cierpiących na nowotwory lite, przede wszystkim jelita grubego, płuc, piersi i żołądka, a prawdopodobnie także innych chorób nowotworowych (m.in. czerniaka). Obecne wykorzystywane metody radio- i chemioterapii są niestety często nieskuteczne, a przy tym mogą wywołać poważne i wyniszczające efekty uboczne.

Dotychczas skuteczność prototypowej terapii została potwierdzona badaniami na zwierzętach. Kolejny krok to udoskonalenie szczepu Salmonella, co pozwoli przenieść prace nad technologią do etapu badań klinicznych.

Przewidywana wydajność i niskie koszty produkcji sprawiają, że wyniki badań naukowców mają doskonałe perspektywy zastosowania przemysłowego. - dodaje Dominik Czaplicki z - działającego na UJ - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) - Zatroszczyliśmy się także o ochronę patentową wynalazku, bez której firmy nie będą zainteresowane wdrożeniem.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny