Finansowanie sieci Natura 2000


Finansowanie sieci Natura 2000: artykuł nr 2632

2006-06-02 20:41:50 Ekologia

Między 5 a 7 czerwca w Dębem WWF wraz z Ministerstwem Środowiska organizuje warsztaty na temat możliwości współfinansowania sieci Natura 2000 w Polsce z funduszy unijnych. Warsztaty zostały sfinansowane przez Ministerstwo Środowiska. WWF jest współorganizatorem odpowiedzialnym za tłumaczenie oraz druk Podręcznika pt. Finansowanie sieci Natura 2000” oraz oprawę merytoryczną warsztatów. Pomysłodawcą zoorganizowania warsztatów jest Komisja Europejska (Umowa nr ref.: ENV.B.2/SER/2005/0020), która jednocześnie objęła patronatem te spotkania.

Projekt obejmuje wszystkie Kraje Członkowskie (a także kandydujące Rumunię i Bułgarię) i ma na celu zapewnić odpowiedni poziom wiedzy administracji na temat możliwości współfinansowania działań przez nią podejmowanych związanych z siecią NATURA 2000.

Grupą docelową zarówno warsztatów jak i Podręcznika jest przede wszystkim szeroko rozumiana administracja państwowa i samorządowa – urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, dyrekcje lasów państwowych, kierownictwo parków narodowych i krajobrazowych, urzędy morskie i regionalne zarządy gospodarki wodnej – jak i pozarządowe organizacje ekologiczne oraz inne organizacje i stowarzyszenia, które mogą być potencjalnymi beneficjentami funduszy unijnych (np. Lokalne Grupy Działania LEADER+).

W Warsztatach wezmą udział prelegenci z DG Środowisko Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Krajowego Punktu Informacyjnego Programów Badawczych UE.

Źródło: WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii