Komisja Europejska chce chronić dorsze w Bałtyku


Komisja Europejska chce chronić dorsze w Bałtyku: artykuł nr 3012

2006-07-25 18:59:41 Ekologia

Chcąc chronić populację dorszy w Morzu Bałtyckim, Komisja Europejska zaproponowała plan, by co roku o 10 procent zmniejszać odławianie tych ryb. Dla rybaków oznacza to zmniejszenie kwot połowowych i wydłużenie okresów, kiedy połowy są zabronione. Zdaniem KE, zasoby dorszy w Morzu Bałtyckim są na katastrofalnie niskim poziomie - zarówno stada wschodniego, jak i zachodniego. Powołując się na opinie naukowców, KE uważa, że zwłaszcza stado wschodnie, gdzie jedna trzecią kwoty połowowej przypada Polsce, jest zbytnio eksploatowane i oskarża rybaków o zaniżanie danych o faktycznym poziomie połowów.

W przyjętym planie odbudowy zasobów dorszy KE proponuje stopniowe obniżanie połowów obu stad do poziomu zalecanego przez naukowców - o 60 proc. dla dorsza zachodniobałtyckiego i 30 proc. dla dorsza wschodniobałtyckiego.

KE sama przyznaje, że jej plany obniżenia połowów dorszy w Bałtyku są bardzo ambitne, co dla rybaków będzie musiało oznaczać zmniejszenie kwot połowowych tej ryby. Te, z podziałem na poszczególne kraje członkowskie, zostaną ogłoszone w październiku. Całkowite dopuszczalne połowy, jak zapowiada KE, będą ustalone na takim poziomie, aby obniżać obecny poziom o 10 proc. każdego roku, aż do osiągnięcia poziomu docelowego dla obu stad dorszy.

Aby ochronić dorsza, KE już stosuje zakaz letnich połowów. Zakaz ten zabrania wszelkich połowów dorszy przy użyciu sieci o rozmiarze oczek większych niż 90 mm (by zapobiec wyławianiu młodych) oraz lin dennych w ciągu dwóch miesięcy na Bałtyku Zachodnim (15 marca - 14 maja) i trzech miesięcy na Bałtyku Wschodnim (15 czerwca -14 września).

Zgodnie z planem KE liczba pozostałych dni w roku wolnych od zakazów będzie obniżana co roku o kolejne 10 proc., aż do momentu osiągnięcia docelowych rozmiarów odłowów dorsza. Na pocieszenie, KE zapowiada wyjątkowe odstępstwa w zakazie połowów dla drobnego rybołówstwa przybrzeżnego, w przypadku statków o długości poniżej 12 m.

Polscy rybacy łowią dorsze zarówno ze wschodniego, jak i zachodniego stada. Zgodnie z przyznaną nam kwotą, w 2006 roku mogą złowić ponad 15 tys. ton dorszy (jedna trzecią kwoty wschodniej i 10 proc. kwoty zachodniej).

PAP - Nauka w Piolsce, Inga Czerny

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii