Polska żywność, wieś i rolnictwo w mediach


Polska żywność, wieś i rolnictwo w mediach: artykuł nr 5659

2008-04-23 15:36:24 Ciekawostki

Dziś odbyła się wspólna konferencja naukowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz rektora SGGW prof. Tomasza Boreckiego zatytułowana "Polska żywność, wieś i rolnictwo w mediach".

wracając się do uczestników konferencji minister Marek Sawicki podkreślił rolę i znaczenie współpracy z mediami w rzetelnym informowaniu społeczeństwa, w tym również rolników. Szef resortu rolnictwa z satysfakcją odnotowuje fakt, że dziennikarze z uznaniem wypowiadają się na temat polskiej żywności.

"Cieszy to, gdyż polskie produkty można rozpoznać po ich regionalnym smaku, czego nie spotyka się już na taką skalę w innych krajach" - powiedział Marek Sawicki.

Minister zwrócił się do uczestników konferencji o wsparcie w rzetelnym informowaniu i propagowaniu produkcji żywności wolnej od GMO. Prowadzący konferencję podsekretarz stanu Marian Zalewski zwrócił się do przedstawicieli mediów z apelem o rzetelne informowanie zwłaszcza środowisk wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek