Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetycznego...


Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetycznego...: artykuł nr 3671

2006-11-03 17:36:29 Ciekawostki

Przedstawiamy oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetycznego w sprawie wypowiedzi niektórych polityków na temat Teorii Ewolucji:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego wyraża swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec ostatnich publicznych wypowiedzi Wiceministra Edukacji, Pana Mirosława Orzechowskiego oraz europosła, Pana Macieja Giertycha, negujących fakt istnienia ewolucji i domagających się wycofania nauczania teorii ewolucji ze szkół.

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko dyskredytowaniu w ten sposób zarówno nauki polskiej (Pan Maciej Giertych, jako człowiek w tytułem profesora, ośmiesza swoimi wypowiedziami polskich naukowców) jak też całego naszego kraju (Pan Mirosław Orzechowski, jako reprezentant władz państwowych, kompromituje Rząd Rzeczpospolitej Polskiej). Wyżej wspomniane wydarzenia zostały już skomentowane przez jedno z najważniejszych czasopism naukowych - Nature (numer z 26 października 2006 r.; wolumin 443, strony 890-891).

W międzynarodowej literaturze światowej istnieją obecnie dziesiątki jeśli nie setki tysięcy publikacji, które jednoznacznie wskazują na istnienie procesu ewolucji (oczywiście przedmiotem badań są w dalszym ciągu szczegółowe mechanizmy ewolucji, ale nie sam fakt jej istnienia), zatem negowanie tego faktu świadczy jedynie o ignorancji i rażącym braku kompetencji osób takie poglądy wypowiadających. Uważamy za wysoce szkodliwe to, że takie osoby reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej i mają wpływ na edukację w naszym kraju.

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego zostało przyjęte na zebraniu Zarządu w dniu 27 października 2006 r. w Warszawie (głosowanie: 13 osób głosowało „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się).W imieniu Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Przewodniczący ZG PTG
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Zobacz też:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek