Oprysk jaj zamiast odstrzału kormoranów


Oprysk jaj zamiast odstrzału kormoranów: artykuł nr 4719

2007-07-02 22:14:28 Zoologia

Naukowcy, mieszkańcy gminy Sztutowo oraz lokalne władze uważają, że kolonia kormoranów nie powinna się już rozprzestrzeniać. Odstrzał kormoranów z Mierzei Wiślanej uznano jednak za złe rozwiązanie. Do końca lipca będzie opracowywana analiza i wybór skutecznych metod ograniczania liczby ptaków. Mieszkańcy zgadzają się na kompromis w tej sprawie - oprysk jaj ptaków olejem, co uniemożliwi prawidłowy rozwój zarodków.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii