Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe Szanse


Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe Szanse: artykuł nr 4871

2007-08-04 16:07:33 Ciekawostki

Przez filtr szkoleń, oceny biznesplanów, doradztwa i biznesowych prezentacji musiały przejść innowacyjne pomysły młodych przedsiębiorców, aby ubiegać się o dofinansowanie rozwoju swoich firm w ramach organizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) projektu „Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe Szanse”.

Z ponad 90 zgłoszonych koncepcji na biznes 22. zakwalifikowały się do etapu szkoleniowego. Warsztaty z ekspertami przygotowały do prowadzenia własnej firmy i umożliwiały sporządzenie kompleksowego biznesplanu. Takie aplikacje, w kolejnym etapie złożyło 18 osób, a po ocenie biznesplanów 10. przyszłych przedsiębiorców zaprezentowało swoje koncepcje w trakcie publicznych prezentacji.

„Komisja konkursowa biorąc pod uwagę przede wszystkim innowacyjność pomysłu, poprawność analizy rynkowej, uwzględnienie ryzyka i konkurencji sporządziła listę rankingową. Na jej podstawie twórcy najlepszych pomysłów otrzymają łącznie 100 000 zł” – relacjonuje Wojciech Gede, koordynator konkursu z ramienia CITTRU.

Nagrodzone inicjatywy to firma naukowa zajmująca się produkcją tzw. hydrożeli czyli substancji absorbujących wodę, kreatywne studio mody, pomysł na świadczenie usług informacyjnych za pomocą technologii Bluetooth, nowatorska inicjatywa prawnicza badająca łamanie praw autorskich w Internecie, firma wytwarzająca oryginalną aparaturę i oprogramowanie umożliwiające podróże rowerowe (na realnym rowerze) bez wychodzenia z domu, szkoła języka polskiego wykorzystująca specjalistyczne metody logopedyczne oraz studio architektury ekologicznej.

Pomysłodawcy nagrodzonych firm podkreślają, że projekt CITTRU to NIE tylko pieniądze na „rozkręcenie” biznesu. Piotr Tomsiński założyciel bikeGame oferującej wirtualne treningi rowerowe podkreśla: „Uważam, ze bardzo dobrym pomysłem jest współpraca z innymi firmami uczestniczącymi w projekcie. Wspólne zajęcia zbliżyły nas do siebie. Myślę, że mamy do siebie większe zaufanie i wykażemy się chęcią pomocy”.

Małgorzata Świstowska logopeda i twórca Szkoły Języka Polskiego „Gżegżółka” dodaje zaś: „Trenerzy prowadzący szkolenie przekazywali najważniejsze informacje w przystępny sposób i cierpliwie odpowiadali na pewnie banalne pytania stawianie przez takich jak ja laików”.

Teraz lista rekomendowanych firm oczekuje na ostateczną akceptację Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Po jej udzieleniu pierwsze pieniądze na kontach młodych przedsiębiorców powinny pojawić się zaraz po wakacjach. Obecna edycja była 5. i ostatnią turą projektu. W jego ramach od jesieni 2005 roku przeszkolono ponad 100 osób, powstało kilkadziesiąt firm, mnóstwo uczestników zyskało wiedzę i motywację do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Powodzenie tej inicjatywy spowodowało że w 2008 roku CITTRU będzie chciało uruchomić podobny program wspierający nowe firmy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

*Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
Powstało w 2003r. Zadaniem tej jednostki jest wspieranie transferu technologii, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz aplikowanie o fundusze na strategiczne inwestycje UJ, także te związane z rozwojem przedsiębiorczości. Działalność CITTRU to miedzy innymi Innowacyjna Baza Danych, gromadząca i udostępniająca informacje o uniwersyteckich ekspertach, projektach i aparaturze, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami, edukacja pro-przedsiębiorcza, współpraca międzynarodowa, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania.

CITTRU:
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
e-mail: cittru@uj.edu.pl, www.cittru.uj.edu.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek