Student - Wynalazca 2011


Student - Wynalazca 2011: artykuł nr 49008

2011-01-04 01:47:18 Ciekawostki

Studenci lub absolwenci, którzy mają już na koncie własny wynalazek mogą wziąć udział w konkursie "Student - Wynalazca". Zgłoszenia należy przesyłać do 10 lutego. Twórcy nagrodzonych wynalazków zaprezentują swoje osiągnięcia podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie.

Konkurs - organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską i Urząd Patentowy RP - ma zachęcić studentów do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz korzystania z ochrony prawami własności przemysłowej.

"Jestem przekonany, iż konkurs nie tylko przyczyni się do upowszechnienia kultury innowacyjności, ale także pozwoli na skuteczniejszą promocję polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym" - deklaruje rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Stanisław Adamczak.

Jak dodaje, kształtowanie kultury innowacyjności zwłaszcza wśród studentów, którzy staną się w przyszłości przedsiębiorcami, naukowcami, reprezentantami różnych zawodów, jest niezwykle istotne dla dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwenci, którzy w trakcie studiów dokonali wynalazku lub wzoru użytkowego. Wynalazek powinni zgłosić do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Nagrodą dla trzech laureatów konkursu będzie bezpłatny udział w 39. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, która odbędzie się w Genewie w dniach 6-10 kwietnia. Sfinansowane zostaną zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu w Genewie. Twórcy trzech kolejnych wynalazków otrzymają wyróżnienia.

Oceniając zgłoszone wynalazki jury weźmie pod uwagę przede wszystkim użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa, możliwą powszechność jego wykorzystania, wpływ rozwiązania na oszczędność energii i ekosystem.

Zgłoszenia należy przysyłać za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjną pocztą na adres Politechniki Świętokrzyskiej. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs/zgloszenie.html

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek