Razem dla zdrowia - Uniwersyteckie konsorcjum


Razem dla zdrowia - Uniwersyteckie konsorcjum: artykuł nr 48990

2010-12-08 22:27:30 Medycyna

oncentracja potencjału badawczego w celu realizacji dużych projektów z obszaru biotechnologii, chemii analitycznej i technologii żywności, zwłaszcza wykorzystania technik separacyjnych w określeniu wpływu ksenobiotyków i substancji biologicznie aktywnych na zdrowie człowieka - to najważniejsze zadania nowego konsorcjum, powołanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Umowę o jego utworzeniu 10 grudnia podpiszą rektorzy obu szkół - prof. Roman Kołacz (UP) oraz prof. Andrzej Radzimiński (UMK).
Jak informuje rzeczniczka wrocławskiej uczelni Małgorzata Wanke-Jakubowska, współpraca w ramach konsorcjum będzie realizowana poprzez pozyskiwanie i obsługę grantów międzynarodowych, wspólnych grantów krajowych i grantów finansowanych z funduszy europejskich; prowadzenie wspólnych projektów badawczych; wspólną organizację szkoleń i konferencji naukowych; koordynację współpracy z innymi uczelniami i partnerami zagranicznymi oraz wspólne działanie na rzecz rozwoju naukowego pracowników obu instytucji.

Lider konsorcjum będzie powoływany każdorazowo, specjalnym aneksem do umowy, dla realizacji prowadzonych prac lub projektów badawczych.

Wanke-Jakubowska przypomina, że powstanie konsorcjum jest naturalnym następstwem współpracy między Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK a Katedrą Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością UP, która trwa już przeszło 10 lat.

W ramach tej współpracy są realizowane wspólne seminaria, wykłady i konferencje, prowadzone wspólne badania i publikacje w zakresie badań nad żywnością nowej generacji i suplementami diety. Oprócz tego prof. Bogusław Buszewski z UMK, analityk w zakresie chemii żywności i środowiska, jest konsultantem w koordynowanym przez UP projekcie OVOCURA, a trzech wrocławskich absolwentów odbyło w Toruniu specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu analizy chromatograficznej.

Obecnie obie uczelnie przygotowują wspólny projekt dotyczący nanocząstek w technologiach nutraceutyków nowej generacji. Pracujący przy nim naukowcy z obu katedr są już gotowi do podjęcia badań międzynarodowych i prowadzą w tej sprawie rozmowy.

Na uwagę - zdaniem rzeczniczki UP - zasługuje także wspólna realizacja międzynarodowego programu CEEPUS, w ramach którego od wielu lat prowadzona jest wymiana naukowa studentów, doktorantów i pracowników wrocławskiej szkoły wyższej.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

Dzieki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny