Pierwsze w Polsce operacje protonowe nowotworu oka


Pierwsze w Polsce operacje protonowe nowotworu oka: artykuł nr 49036

2011-02-13 01:49:48 Medycyna

Dwoje pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z nowotworem oka - czerniakiem błony naczyniowej - zostanie poddanych w najbliższych dniach pierwszemu w Polsce zabiegowi metodą radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej.

"Operacje odbędą się w jedynym w Polsce ośrodku do radioterapii protonowej, powstałym we współpracy Szpitala Uniwersyteckiego i Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk" - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej dyrektor szpitala Andrzej Kulig.

Operacje zostaną przeprowadzone w trybie tzw. eksperymentu medycznego, ponieważ w katalogu świadczeń medycznych nie ma jeszcze takiej procedury, jak radioterapia protonowa.

Ośrodek otrzymał zgodę na przeprowadzenie 20 takich operacji. Ich koszt szacowany jest na 2 mln zł; kosztami podzieli się szpital i IFJ PAN.

W ocenie szpitala, ośrodek radioterapii protonowej byłby w stanie zaspokoić potrzeby w zakresie radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej dla wszystkich wymagających tego typu leczenia pacjentów z całej Polski (do 100 do 150 przypadków rocznie). Stanowić on będzie równocześnie ośrodek badawczo-szkoleniowy dla specjalistów.

"Dzięki tej pracowni pacjenci, którzy dotychczas musieli szukać ratunku w innych ośrodkach europejskich, będą mieli teraz możliwość leczenia w kraju" - powiedział dyrektor szpitala Andrzej Kulig. Jak poinformował, koszt takiej zagranicznej terapii wynosi ok. 100 tys. zł.

Czerniak błony naczyniowej oka jest najbardziej złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym, rozwijającym się zwykle po 40. roku życia, choć coraz częściej notuje się przypadki czerniaka u ludzi młodszych. Szacuje się, że w Polsce występuje rocznie około 200 przypadków nowych zachorowań na ten nowotwór. Nie leczony czerniak oka prowadzi do przerzutów, najczęściej do wątroby, płuc, skóry, tkanki podskórnej, powodujących zgon.

Dotychczasowe leczenie czerniaków wewnątrzgałkowych polegało przede wszystkim na ich napromienianiu przy użyciu aplikatorów zawierających źródła promieniowania gamma i beta, na przezźrenicznej termoterapii lub na chirurgicznym wycięciu w wybranych przypadkach. U wielu chorych konieczny jest zabieg chirurgiczny polegający na całkowitym usunięciu gałki ocznej.

Radioterapia protonowa pozwala na bardzo precyzyjne niszczenie nowotworów, m.in. guzów znajdujących się wewnątrz gałki ocznej. Ponadto pozwala na zachowanie wzroku.

Jak podkreśliła prof. Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, radioterapia protonowa jest bardzo skuteczna i może być stosowana w leczeniu niemal wszystkich nowotworów oka, m.in. czerniaka, naczyniaków, siatkówczaka u dzieci.

Pracownia Radioterapii Protonowej Szpitala Uniwersyteckiego zorganizowana została przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, ponieważ tam znajduje się cyklotron wykorzystywany do zabiegów.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny