Wystawa: Rośliny w kulturze i historii Europy


Wystawa: Rośliny w kulturze i historii Europy: artykuł nr 5903

2008-09-24 13:49:13 Botanika

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prezentowana jest wystawa pt. Rośliny w kulturze i historii Europy zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Rośliny w kulturze: źródło wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy (Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe) współfinansowanego przez Unię Europejską. Wystawa prezentowana będzie równolegle w kilkunastu, biorących udział w projekcie miastach z Norwegii, Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Grecji, San Marino, Włoch, Francji i Hiszpanii.

Na wystawie przedstawione są w formie plakatów zagadnienia dotyczące miejsca roślin w życiu człowieka, ich znaczenia jako podstawowego źródła pożywienia, wykorzystania w medycynie ludowej, sztuce oraz roli w duchowym życiu człowieka na przestrzeni wieków.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki