Trójwymiarowy obraz żywej komórki


Trójwymiarowy obraz żywej komórki: artykuł nr 4918

2007-08-18 07:15:53 Biotechnologia

Nowa metoda obrazowania stworzona przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) pozwoliła stworzyć pierwszy trójwymiarowy obraz żyjącej komórki. Metoda jest podobna do stosowanej obecnie w badaniach ludzkiego ciała tomografii komputerowej. Obrazy uzyskuje się bez użycia specjalnych znaczników fluorescencyjnych czy substancji kontrastujących.

Używając nowej techniki, zespół naukowców pod kierownictwem Michaela Felda utworzył trójwymiarowe obrazy komórek nowotworu złośliwego szyjki macicy, pokazując wewnętrzne struktury komórki. Zobrazowano też Caenorhabditis elegans, wolnożyjącego nicienia, o długości ok. 1 mm występującego w glebach klimatu umiarkowanego, używanego jako modelowy organizm we współczesnej genetyce i biologii.

Komórki nie wchłaniają wiele światła, dlatego ciężko zobrazować ich wnętrze. Zamiast tego można wykorzystać współczynnik refrakcji (współczynnik załamania). Każdy materiał, każda substancja ma dobrze zdefiniowany współczynnik refrakcji. Do pomiarów użyto techniki wykorzystującej zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych, zwanej interferometrią. W ten sposób uzyskiwano obraz dwuwymiarowy. Obraz trójwymiarowy (3D) uzyskiwano z połączenia około 100 dwuwymiarowych obrazów zrobionych pod różnymi kątami. Cały proces uzyskiwania obrazu 3D skrócono do 0,1 sekundy.

Naukowcy pracują teraz nad techniką pozwalającą łączyć obrazy uzyskiwane różnymi metodami, np. mikroskopią fluorescencyjną.

Źródło: bionity.com

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii