XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego


XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego: artykuł nr 4970

2007-09-04 16:42:57 Ciekawostki

Różnorodność biologiczna i systematyka pasożytów, rozmnażanie i rozwój pasożytów oraz ich morfologia - to wybrane zagadnienia, o których będą dyskutować uczestnicy XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Impreza odbędzie się w dniach 5-7 września w Międzyzdrojach.

Jej organizatorami są Uniwersytet Szczeciński, Pomorska Akademia Medyczna, Akademia Rolnicza w Szczecinie oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

W programie obrad także: biochemia i biologia molekularna pasożytów, procesy immunologiczne w inwazjach pasożytniczych, zrażenia oportunistyczne wywołane przez pierwotniaki u ludzi, środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych, stawonogi jako pasożyty, żywiciele i przenosiciele patogenów, choroby pasożytnicze towarzyszące podróżom, nowe trendy w diagnostyce i leczeniu chorób pasożytniczych ludzi i zwierząt, grzyby chorobotwórcze oraz grzybice ludzi i zwierząt oraz pasożyty i parazytozy ryb.

Więcej informacji na stronie: www.us.szc.pl/ptp21

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

 

PROGRAM XXI ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PARAZYTOLOGICZNEGO
MIĘDZYZDROJE 5–8.09.2007

 

 

SESJA PLENARNA (05.09.2007 – środa)

Sala Konferencyjna „Casino”w Hotel AMBER BALTIC

Sesja plenarna I

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Teresa Pojmańska, dr hab. Bożena Moskwa

 

 

10.15–10.45

Kazubski S.: Systematyka niższych Eukariota, problemy z pierwotniakami i myxosporidiami

10.45–11.15

Niewiadomska K., Czubaj A., Nowakowska J.: Co dziś wiemy o powłokach ciała i pasożytnictwie u płazińców (Platyhelminthes)

11.15–11.45

Conn D.B.: Recent advences in the reproductive and developmental biology of Cestoda and Trematoda

11.45–12.15

Behnke J.M.: Developing novel anthelmintics from natural plant resources

 

 

 

12.15-12.30 Przerwa na kawę

 

 

Sesja plenarna II

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska, prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski

 

12.30–13.00

Hoffmann R., Geiger S., Oidtman B.: Present knowledge on aphanomycosis in crayfish (crayfish plague) – distribution, transmission, diagnosis.

13.00–13.30

Graczyk T.: A public health need for source-tracking of wasterwater-derived protozoan enteropathogens in engineered wetlands

13.30–14.00

Pawłowski Z.: Sytuacja zdrowotna w świecie ze szczególnym uwzględnieniem wybranych chorób pasożytniczych

14.00–14.30

Myjak P., Nahorski W., Szostakowska B., Pietkiewicz H., Żarnowska Prymek H., Kryger T., Wojtacha A. Lekooporność izolatów Plasmodium falciparum zawlekanych do Polski oraz uzyskanych od mieszkańców Angoli

14.30–14.45

  Kajfasz P: Współczesne formy chemioprofilaktyki malarii, 
  prezentacja sponsorowana prez firmę GlaxoSmithKline
 

 

 

14.45-16.15 Przerwa na obiad

 

 

Sesja 1

06.09.2007 (czwartek), godz. 8.30-10.45                              SALA A

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I SYSTEMATYKA PASOŻYTÓW

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska, prof. dr hab. Anna Okulewicz

 

 

8.30–8.45

Ovcharenko M., Wita I.: Mikrosporydia pasożytujące u pontokaspijskich kiełży (Gammaroidea) w Polsce.

8.45–9.00

Zhytova Y.P, Paily I. F: On the analysis of the parasitological situation in the area of Olevsk Polissya

9.00–9.15

Okulewicz A., Perec-Matysiak A., Hildebrand J., Zaleśny G.: Specyficzność krajowych nicieni

9.15–9.30

Rokicki J. , Kuczkowski T.: The chracteristics and adaptation strategies of the parasites of marine mammals—the harbour porpoise Phocoena phocoena L., 1758 and the white-beaked dolphin Lagenorhynchus albirostris Gray, 1848 from Polish economic zone of the southern Baltic

9.30–9.45

Slivinska K., Gawor J., Jaworski Z.: Occurrence of the gastro-intestinal parasites in Polish primitive horses (Equus caballus gmelini Antonius, 1912) from the Popielno forest reserve, Poland

9.45–10.00

Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J.: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u krów importowanych z Czech

10.00–10.15

Szczęsna J., Popiołek M., Śmietana W.: A study on the helminthfauna of wolves (Canis lupus L.) in the Bieszczady Mountains (south Poland) – preliminary results

10.15–10.30

Rząd I., Sitko J., Kavetska K., Kanarek G.: Wstępne badania Digenea dzikich kaczek na Pomorzu Zachodnim

 

 

Postery:

 

P. 1

Salamatin R., Rząd I., Wysocki D.: Spasspasskya dubinini and Monopylidium caenodex (Cestoda: Dilepididae): first record in Poland

P. 2

Popiołek M., Kotusz J: Parasites of polyploid hybrid loaches of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) and their parental species

P. 3

Kavetska K. M., Rząd I., Kanarek G.: Nicienie z rodzaju Amidostomoides Petrova, 1987 dzikich kaczek (Anatinae) północno-zachodniej Polski

P. 4

Goliszewska A., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J: Helmintofauna łosi (Alces alces) w Puszczy Kampinoskiej

P. 5

Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J., Karbowiak G.: Increase of infection level of European bison by nematodes Setaria labiatopapillosa in Białowieża Forest

P. 6

Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Binerowska B.:Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u owiec w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych

P. 7

Nosal P., Petryszak A.: Poziom zarażenia Oesophagostomum spp. u loch z gospodarstwa drobnotowarowego

P. 8

Kornaś S., Nowosad B., Skalska M., Gawor J.: Występowanie słupkowców małych (Cyathostominae) u koni odrobaczanych

P. 9

Kornaś S., Nowosad B., Molenda K., Skalska M., Gawor J.: Zarażenie słupkowcami koni w trzech kolejnych sezonach pastwiskowych

P. 10

Galat M.: Epizootology of equine helminthoses in some regions of Ukraine

P. 11

Nosal P., Łapiński S., Petryszak A.: Występowanie pasożytów jelitowych w stadzie nutrii

P. 12

Zaleśny G., Hildebrand J., Okulewicz A.: Biological diversity of nematodes from genera Syphacia parasites of rodents in Poland

P. 13

Hildebrand J., Zaleśny G., Okulewicz A.: Local variation in helminth structure of stripped field mouse (Apodemus agrarius) from the Wroclaw area

 

 

 

Sesja 2

07.09.200 (piątek), godz. 9.30-10.30                                             SALA A

ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ PASOŻYTÓW

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina, prof. dr hab. Zdzisław Świderski

 

 

9.30–9.45

Rokicki J.: Możliwość zamknięcia cyklu rozwojowego Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) w południowym Bałtyku

9.45–10.00

Młocicki D., Świderski Z., Miquel J., Eira C.: Origin and ultrastructure of the outer coat surrounding mature eggs of Mosgovoyia ctenoides (Cestoda, Anoplocephalidae)

10.00–10.15

Kuligowska I., Demiaszkiewicz A. W.: Zarażenie doświadczalne świnek wietnamskich larwami inwazyjnymi Elaphostrongylus cervi

10.15–10.30

Doligalska M., Grzelak M., Laskowska M., Doskow-Schmelter K., Chołuj A., Wiktorowska E., Szakiel A., Janiszowska W.: Heligmosomoides polygyrus: rozwój wolno żyjących stadiów hamowany przez roślinne triterpenoidy pentacykliczne

 

 

Postery:

 

P. 14

Łopieńska-Biernat E., Dmitryjuk M., Żółtowska K.., Rokicki J.: Effect of temperature and starvation on the metabolism of trehalose in the third larval stage (L3) of Anisakis simplex (Nematoda)

P. 15

Kołodziejczyk L., Kuźna-Grygiel W., Gonet B.: Preliminary study on the effect of power grid-frequency magnetic field (ELFMF) on hatching of Fasciola hepatica miracidia and fertility and survival rate of the snail Lymnaea truncatula infected with the liver fluke

 

 

 

 

 
 
 

      

Sesja 3

06.09.2007(czwartek), godz. 14.30-16.00                             SALA A

 MORFOLOGIA PASOŻYTÓW I ZMIENIONYCH TKANEK ŻYWICIELA

Przewodniczący/Chairpersons:
dr hab. Mykola Ovczarenko, dr hab. Anna Rocka

 

 

14.30–14.45

Świątek P., Bielecki A., Klag J.: Studies on structure and function of the vector tissue in piscicolid leeches (Hirudinea, Piscicolidae)

14.45–15.00

Walski M., Gołąb E.: Interakcja Pneumocystis jirovecii z komórkami nabłonka pęcherzykowego płuc w badaniach ultrastrukturalnych

15.00–15.15

Dąbrowska J., Walski M., Grytner-Zięcina B.: Przebudowa przegrody oddechowej płuc na szczeblu ultrastrukturalnym w inwazjach Trichinella spiralis u myszy

15.15–15.30

Dąbrowska J., Walski M., Machnicka B.: Rozważania dotyczące ultrastruktury „złącza” między komórką mięśniową a ścianą larwy T. spiralis

15.30–15.45

Walski M., Grytner-Zięcina B.: Płuca jako siedlisko pasożytów. Badania ultrastrukturalne bariery oddechowej płuc

 

 

Postery:

 

P. 16

Bernad A., Własow T.: Analiza morfometrycznych cech spor Psorospermium (DRIPs, Ichtiosporea) u raka błotnego

P. 17

Dzimira S., Madej J., Sotysiak Z., Lewicka M.: Larwy tetrathyridium tasiemca Mesocestoides lineatus u psa

P. 18

Pawlas-Opiela M., Łukasz W., Ugorski M., Sołtysiak Z.: Występowanie i obraz patomorfologiczny gasterofilozy koni z północno-wschodniej Polski. Badanie morfologiczne oraz różnicowanie gatunków larw Gasterophilus sp. w oparciu o sekwencję nukleotydową genu COI

P. 19

Pacoń J., Jasiński K., Sołtysiak Z.: Pasożyty wewnętrzne muflonów (Ovis musimon) z wybranych terenów Dolnego Śląska

P. 20

Piekarska J., Miśta D., Houszka M.: Wpływ podawanych doustnie lotnych kwasów tłuszczowych na zmiany histopatologiczne w jelicie cienkim myszy zarażonych larwami T. spiralis

P. 21

Karbowiak G., Wita I., Czaplińska U.: Pleomorfizm świdrowców występujących u żubra Bison bonasus L.

P. 22

Dymon M., Szczepański W., Skoczylas A., Krzyściak P.: Zmiany histopatologiczne w narządach myszy w przebiegu zarażenia larwą Toxocara canis

 

 

 

Sesja 4

07.09.2007(piątek), godz. 10.45-13.00                                           SALA B

BIOCHEMIA I BIOLOGIA MOLEKULARNA PASOŻYTÓW

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Krystyna Żółtowska, prof. dr hab. Krystyna Bo
czoń

 

 

10.45–11.00

Ljunggren E. L.,Pastusiak K.: Sequencing of the Ashworthius sidemi genomic rRNA genes and internal transcribed spacers

11.00–11.15

Żółtowska K., Łopieńska E., Rokicki J., Dmitryjuk M.: Enzymy metabolizmu trehalozy u Contracaecum rudolphii (Nematoda)

11.15–11.30

Jaros S., Zawistowska A., Januszkiewicz K., Wiśniewski M., Wędrychowicz H.: Molecular cloning of cDNA and preliminary analysis of cathepsin L like enzyme from metacercariae of Fasciola hepatica

11.30–11.45

Jaros S., Januszkiewicz K., Smaga-Kozłowska K., Wesołowska A., Zygner W., Wędrychowicz H: A comparison of protectivity of cDNA vaccination against Fasciola hepatica infections using a novel cathepsin L (FhPcW2) and previously tested cathepsin Ls.

11.45–12.00

Pastusiak K., Moskwa B., Cabaj W.: Komórki rozrodcze i zarodki jako drogi szerzenia Neospora caninum u bydła

12.15–12.30

Milman N., Sela D., Zick A., Kapeller I., Yaffe N., Shlomai J.:Regulation of the kinetoplast DNA replication in trypanosomatids

12.30–12.45

Laskowski Z., Zdzitowiecki K., Milanowski R., Kwiatowski J.: Resolution of relationships in the genus Corynosoma luhe, 1904 (Acanthocephala) by the bayesian analysis based on ribosomal dna sequences

 

 

Postery:

 

P. 23

Garbacewicz A., Kozak-Cięszczyk M., Wędrychowicz H.: Amplification of Fasciola hepatica DNA from feces – importance of sample preparation

P. 24

Turkowicz M., Cielecka D., Gierczak A., Michałowicz B.: Molecular identification of Echinococcus granulosus cysts isolated from patients in Warsaw

P. 25

Błaszkowska J.: Spermatogenesis and mutagenicity of Ascaris chymotrypsin inhibitor in mice

P. 26

Humiczewska M.: Enzymy związane z glikolizą w redii i cerkarii Fasciola hepatica oraz w wątrobotrzustce ślimaka Galba truncatula

P. 27

Błaszkowska J.: Evaluation of the developmental toxicity of Ascaris pepsin inhibitor in mice

P. 28

Kołodziejczyk L., Zapora E., Skrzydlewska E.: The proteolytic-antiproteolytic balance in rat serum during Fasciola hepatica infection

P. 29

Kaczmarek M., Wojtkowiak A., Boczoń K.: Ekspresja receptorów toll-podobnych na poziomie mRNA w jelitach (jelito cienkie i jelito grube) myszy zarażonych larwami T. spralis

P. 30

Humiczewska M.: Niektóre enzymy cyklu pentozofosforanowego w metacerkarii Fasciola hepatica

P. 31

Zanginyan H., Asatrian A.: RNA and glicogen contents in tissues of Trichinella larvae and in the host muscles in norm and following application of the biostimulator

P. 32

Dmitryjuk M., Łopieńska-Biernat E., Farjan M.: Biochemical characteristics of trehalose synthesis in muscles of parasitic nematode Ascaris suum

P. 33

Kozłowska-Łój J., Rzymowska J.: Ekspresja genu dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) w komórkach krwi i hepatocytach u żywicieli pośrednich zarażonych Echinococcus granulosus

P. 34

Gajewska A., Smaga-Kozłowska K., Wesołowska A., Kotomski G.: Zmiany poziomu glutationu w komórkach wątroby szczura po ekspozycji na białka Fasciola hepatica

P. 35

Wojtkowiak A., Boczoń K.: Transferaza glutationowa (gst) – ważny enzym detoksykujący – w fazie jelitowej włośnicy eksperymentalnej przed i po leczeniu myszy albendazolem

P. 36

Dzitko K., Komorowski J., Długońska H.: Poziom prolaktyny (PRL) w surowicach a częstość zarażenia Toxoplasma gondii u ludzi

 

 

Sesja 5

06.09.2007(czwartek), godz. 14.30-16.00                             SALA B

ASPEKTY IMMUNOLOGICZNE INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Barbara Machnicka-Rowińska, prof. dr hab. Edward Hadaś

 

 

14.30–14.45

Donskow-Schmelter K., Rzepecka J., Drela N., Doligalska M.: Heligmosomoides polygyrus zmienia poziom apoptozy i odpowiedź limfocytów in vitro

14.45–15.00

Bednarska B., Bajer A., Siński E.: Modulacyjny wpływ inwazji Heligmosomoides polygyrus na przebieg zarażenia Cryptosporidium parvum u myszy C57BL/6

15.00–15.15

Cencek T.: Adaptacja metody western-blottingu do badania antygenów larw L1 Hypoderma bovis

15.15–15.30

Cencek T.: Wpływ aktywności enzymatycznej białek zawartych w antygenie Hypoderma bovis na jego immunogenność

15.30–15.45

Gatkowska J., Gąsior A., Kur J., Długońska H.: Chimeryczne fimbrie Dr jako szczepionka przeciw toksoplazmozie

 

 

 

 
 
 

      

Postery:

P. 37

Wesołowska M., Knysz B., Szostakowska B., Gładysz A., Okulewicz J.: Zarażenia Cryptosporidium sp. a poziom limfocytów CD4 u kobiet zakażonych wirusem HIV

P. 38

Michalski M. M., Platt-Samoraj A., Mikulska-Skupień E.: Toxoplasma gondii antibodies in domestic cats in an urban area

P. 39

Matowicka-Karna J., Dymicka-Piekarska V., Kemona H.: Wybrane wskaźniki odpowiedzi immunologicznej u chorych zarażonych Giardia.intestinalis

P. 40

Gajewska A., Smaga-Kozłowska K., Jedlina-Panasiuk L., Kotomski G.: Indukcja apoptozy hepatocytów szczurzych przez frakcje białek somatycznych Fasciola hepatica

P. 41

Sołtysiak Z., Gorczykowski M., Pawlas-Opiela M., Chełmońska-Soyta A., Nowacji W.: Przypadkowe stwierdzenie Trypanosoma theileri w hodowli in vitro limfocytów jałówki

P. 42

Jedlina-Panasiuk L., Kozak-Cięszczyk M., Kaliniak M., Kęsik M., Płucienniczak A., Wędrychowicz H.: Studies on the immunological response sheep vaccinated intranasally with cysteine protease (CPFhW) of Fasciola hepatica in the form of inclusion bodies and challenged with fluke metacercariae

P. 43

Piekarska J.., Szczypka M. , Obmińska-Mrukowicz B.: Wpływ lipopolisacharydów na apoptozę i nekrozę limfocytów w przebiegu inwazji Trichinella spiralis u myszy

P. 44

Łanocha N., Kuźna-Grygiel W., Marzec-Lewenstein E., Ociepa T.: Acanthamoeba spp. u pacjentów z niedoborami immunologicznymi

 

 

Sesja 6

06.09.2007(czwartek), godz. 17.00-19.30                             SALA A

MOLEKULARNA EPIDEMIOLOGIA WODNOPOCHODNYCH PASOŻYTÓW LUDZI I ZWIERZĄT

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Anna C. Majewska, prof. dr hab. Edward Siński

 

17.00–17.15

Bajer A., Bednarska M., Caccio S., Kuśnierz-Wolska B., Siński E.: Cryptosporidium spp. infections in hospitalized patients in Poland

17.15–17.30

Słodkowicz-Kowalska A., Graczyk T. K., Jędrzejewski S., Zduniak P., Solarczyk P., Nowosad A., Nowosad P., Majewska A. C.: Role of wild, captive and domestic birds in the environment contamination with Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in western Poland

17.30–17.45

Solarczyk P., Majewska A. C.: Molecular identification of Giardia spp. and Cryptosporidium spp. in humans and animals

17.45–18.00

Solarczyk P., Majewska A. C.: Identification of Giardia genotypes in artiodactyles

18.00–18.15

Słodkowicz-Kowalska A., Graczyk T. K., Majewska A. C.: Identyfikacja zwierzęcych rezerwuarów inwazyjnych dla człowieka mikrosporydiów w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu

18.15–18.30

Słodkowicz-Kowalska A., Nowosad A., Graczyk T. K., Solarczyk P., Jędrzejewski S., Majewska A. C.: Molekularna identyfikacja inwazyjnych dla człowieka mikrosporydiów w kale gołębi z wybranych regionów Polski

18.30–18.45

Jędrzejewski S., Graczyk T. K., Słodkowicz-Kowalska A., Tamang L., Majewska A. C.: Contamination of fresh food produce from various retail types with human-virulent microsporidian spores

18.45–19.00

Jędrzejewski S., Majewska A. C.: Contamination of fresh food products with dispersive stages of intestinal parasites

19.00–19.15

Toczyłowska B.: Zagrożenie dla zdrowia ludzi wynikające z obecności oocyst Cryptosporidium w wodzie w świetle przepisów prawa

 

Postery:

P. 45

Gołąb E., Waloch M., Rożej W., Wernik T., Piotrowska M., Wąsik M., Dzbeński T. H.: Ocena częstości występowania zarażeń Cryptosporidium spp. u dzieci z biegunką

P. 46

Derda M., Hadaś E.: Diagnostyka molekularna Acanthamoeba spp. izolowanych z prób środowiskowych

 

 

Sesja 7

06.09.2007(czwartek), godz. 11.00-13.00                             SALA B

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Andrzej Malczewski, dr hab. Bożena Moskwa

 

11.00–11.15

Majewska A. C., Wawrzyniak P., Gil Ł.: Recovery of helminths eggs and Giardia cysts from archeological excavations of latrines in Poznań, Poland

11.15–11.30

Jarosz W., Andrzejewska I., Rychlicki W., Mizgajska-Wiktor H.: Porównanie wyników w nauce dzieci wiejskich seropozytywnych i seronegatywnych w kierunku toksokarozy i toksoplazmozy

11.30–11.45

Karamon J., Ziomko I.: Przebieg izosporozy u doświadczalnie zarażonych prosiąt ssących

11.45–12.00

Nahorski W. L., Myjak P., Chomicz L., Felczak-Korzybska I., Śmiałek K., Młocicki D., Baranowska –Korzyc A.: Alwekokoza – choroba nadal groźna i trudna diagnostycznie

12.00–12.15

Malczewski A., Borecka A., Malczewska M.: Próba wykrycia w Polsce żywicieli pośrednich dla tasiemca Echinococcus multilocularis

12.15–12.30

Pastusiak K., Moskwa B., Cabaj W.: Wilki (Canis lupus) jako rezerwuar Trichinella britovi w Polsce

12.30–12.45

Nowosad P.: In the quest for Trichinella pseudospiralis in Wielkopolska region, Poland

 

Postery:

P. 47

Werner A., Majewska A. C., Słodkowicz-Kowalska A.: Częstość występowania pasożytów przewodu pokarmowego w wybranych populacjach ludzkich Wielkopolski

P. 48

Kurnatowska A. J., Dudko A.: Występowanie Trichomonas tenax u pacjentów z chorobami przyzębia

P. 49

Mielcarek P., Derda M., Hadaś E., Wojt W., Antczak E.: Wpływ higieny jamy ustnej na obecność Entamoeba gingivalis

P. 50

Bielecki A., Jabłoński A., Palińska K.: The prevalence of occurrence of parasite Placobdella costata (Fr. Müller, 1846) (Hirudinea, Glossiphoniidae) on the mud turtle Emys orbicularis (L.)

P. 51

Hovhannes Z. Naghashyan, Vahan B. Andriasyan, Oleg V. Shcherbakov, Anush R. Hakobyan, Tigran Z. Chitchyan T. Z.: The pigs ascariasis in republic of Armenia

P. 52

Wandurska-Nowak E., Derda M., Thiem B., Wojt W.: Wpływ pełzakostatycznych ekstraktów roślinnych na przebieg encystacji pełzaków wolno żyjących Acanthamoeba castellani

P. 53

Wesołowska M., Cisowska A., Myjak P.: The prevalence of Acanthamoeba in clinical material in Poland

 

 
 
 

      

Sesja 8

06.09.2007(czwartek), godz. 11.00-13.00                                          SALA A

STAWONOGI JAKO PASOŻYTY, ŻYWICIELE I PRZENOSICIELE PATOGENÓW

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab.
Elżbieta Lonc, prof. dr hab.
Krzysztof Siuda

 

11.00–11.15

Biaduń W., Chybowski J.: Ekspansja kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus w regionie lubelskim

11.15–11.30

Sokół R., Szkamelski A.: Ocena intensywności inwazji Dermanyssus gallinae w fermie kur niosek przed i po wprowadzeniu zmodyfikowanego programu świetlnego

11.30–11.45

Welc-Falęciak R., Bajer A., Siński E.: Diversity of Babesia microti in ticks Ixodes ricinus from north-eastern Poland

11.45–12.00

Paziewska A., Welc-Falęciak R., Bajer A., Siński E.: Ecology of Bartonella species in north-eastern Poland

12.00–12.15

Romaniuk K.: Występowanie i przebieg inwazji Werneckiella equi u źrebiąt konika polskiego

12.15–12.30

Nowosad A.: Muchówki mrokawkowate Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) – pasożyty zewnętrzne nietoperzy

12.30–13.00

Lakwa K. z firmy EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.: Serologiczna diagnostyka zakażeń Borrelia przy użyciu IIFT, ELISA i Western-blot z zastosowaniem nowego wyskokoczułego i specyficznego antygenu rekombinowanego VlsE

 

Postery:

P. 54

Solarz K., Sieroń A. L., Szilman P., Szilman E., Asman M.: Sensitization to the storage mite Lepidoglyphus destructor (Acari: Glycyphagidae) in urban and subagricultural populations of Upper Silesia

P. 55

Henszel Ł.: Dynamika sezonowa populacji roztoczy kurzu domowego w pomieszczeniach mieszkalnych Szczecina i okolic

P. 56

Chmielewski W.: Life parameters of acarid mite Caloglyphus berlesei (Acarina, Acaridae) found in mute swan’s nests, Cygnus olor

P. 57

Izdebska J. N.: Demodecidae (Acari, Prostigmata) gryzoni w Polsce

P. 58

Siuda K., Nowak M., Gierczak M., Wierzbowska I., Faber M.: Kleszcze (Acari: Ixodida) pasożytujące na psach i kotach domowych w Polsce

P. 59

Supergan M., Karbowiak G.: Czy psy są żywicielami kleszczy w parkach?

P. 60

Biaduń W., Najda N.: Jeleń Cervus elaphus jako żywiciel kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus w Polsce środkowo-wschodniej

P. 61

Biaduń W., Chybowski J.: Rozmieszczenie i względna liczebność kleszcza pospolitego Ixodes ricinus w granicach administracyjnych Lublina

P. 62

Kadulski S.: Pasożyty zewnętrzne lisa (Vulpes vulpes L.) na Pomorzu Gdańskim

P. 63

Lonc E., Kiewra D., Katarzyna K., Żyszkowska W.: Czasoprzestrzenna analiza występowania dolnoślaskich gatunkow komarów i kleszczy z zastosowaniem GIS

P. 64

Sokół R., Molska D.: Wpływ pyłku kwiatowego na masę pszczół i ich podatność na inwazję Nosema apis

P. 65

Michalski M. M. , Romaniuk K.: Dynamika wypadania larw gza Hypoderma bovis z guzów na grzbiecie młodego bydła

P. 66

Kuźna-Grygiel W., Koś W. , Kosik-Bogacka D., Teodorczyk U., Kołodziejczyk L.: Przypadek muszycy dróg moczowo-płciowych (myiosis urogenitalis) u bezdomnego mężczyzny

P. 67

Fryderyk S.: Masowa infestacja Menacanthus eurysternus (Mallophaga, Menoponidae) u sroki (Pica pica L.)

P. 68

Dziekońska-Rynko J., Rokicki J.: Experimental infestation of dragon-fly larvae with Contracaecum rudolphii larvae

P. 69

Stańczak J., Racewicz M., Michalik J., Buczek A.: The occurrence of Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks in different regions of Poland

P. 70

Adamska M.: Detecting Anaplasma phagocytophilum DNA in blood and spleen of roe deer and in ticks from north-western Poland

P. 71

Chmielewska-Badora J., Zwoliński J., Cisak E., Wójcik-Fatla A.: Badania w kierunku anaplazmozy u leśników z regionu Lubelszczyzny z uwzględnieniem badań środowiskowych

P. 72

Cisak E., Chmielewska-Badora J., Wójcik-Fatla A.: Występowanie krętków Borrelia burgdorferi i ich genogatunków w kleszczach Ixodes ricinus zebranych z terenów rekreacyjnych Lubelszczyzny

P. 73

Kosik-Bogacka D., Kuźna-Grygiel W., Jaborowska M.: Ticks and mosquitoes as vectors of Borrelia burgdorferi s. l. in the forest areas of Szczecin

P. 74

Sawczuk M., Maciejewska A.: Birds as Babesia parasites reservoir

P. 75

Maciejewska A., Sawczuk M.: Babesia of wild and domestic carnivores

P. 76

Wójcik-Fatla A., Sroka J., Zwoliński J.: Babesia microti w kleszczach Ixodes ricinus na terenie województwa lubelskiego

P. 77

Racewicz M.: Występowanie Cryptosporidium spp. i Giardia spp. u muchówek synantropijnych z mieszkań i obiektów użyteczności publicznej Trójmiasta

 

 

Sesja 9

07.09.2007 (piątek), godz. 10.45-13.15                                              SALA A

CHOROBY IMPORTOWANE Z KRAJÓW O ODMIENNYCH WARUNKACH SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Jerzy Stefaniak dr n. med. Wacław L. Nahorski

 

10.45-11.00

Paul M., Stefaniak J.:Aktualne ryzyko importowania malarii do krajów europejskich

11.15–11.30

Rungruang T., Klosek S. K.: Chronic steroid administration affects Plasmodium development and maturation

11.30-11.45

Rehlis N, Mokela D, Kożmińska E.: Porównanie rozpoznań zaproponowanych przez pracowników medycznych pierwszego kontaktu z rozpoznaniami postanowionymi przez pediatrów w wybranych rejonach Papui-Nowej Gwinei

11.45-12.00

Mrówka K., Kacprzak E., Cofta M.: Ocena stanu zdrowia polskich misjonarzy leczonych w ośrodku poznańskim w latach 2001 - 2006

12.00-12.15

Waśniowski A.: Rola pasożytów zewnętrznych wywołujących tropikalne muszyce skóry na przykładzie pacjentów Kliniki ośrodka poznańskiego.

12.15-12.30

Waśniowski A.: Choroba wysokogórska jako przyczyna zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego

12.30-12.45

Felczak-Korzybska I., Graczyk J., Mayer L., Nahorski W. L., Wroczyńska A., Myjak P.: Ropnie pełzakowe (amebowe) wątroby w materiale Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AMG w Gdyni.

12.45-13.00

Nahorski W. L., Goljan J., Wroczyńska A., Kuna A., Myjak P., Pietkiewicz H.: Trudności diagnostyczno-terapeutyczne malarii w Polsce.

 

Postery:

P. 78

Cielecka D., Szymańska K., Salamatin R., Tomaszewska A.: Przypadek inwazji Dirofilaria repens (Leidy 1856) (Nematoda, Filarioidea, Onchocercidae) u pacjenta w Warszawie

P. 79

Rymaszewska A.: Ricketssiozy – odkleszczowe choroby podróżników

 

 
 
 

      

Sesja 10

06.09.2007(czwartek), godz. 8.30-10.45                                            SALA B

NOWE TRENDY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CHORÓB PASOŻYTNICZYCH LUDZI I ZWIERZĄT

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Danuta Prokopowicz, prof. dr hab. Alojzy Ramisz

 

8.30–8.45

Sroka J.: Seroprewalencja Toxoplasma gondii u zwierząt gospodarskich z terenu Lubelszczyzny

8.45–9.00

Lipka B., Milewska-Bobula B.: Współistnienie zarażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii i zakażenia wirusem cytomegalii u niemowląt w materiale własnym

9.00–9.15

Kocięcka W.: Toksoplazmoza i jersinioza – problem kliniczny i diagnostyczny współistniejących zakażeń odzwierzęcych

9.15–9.30

Moskwa B., Bień J., Cabaj W., Kacprzak E., Stefaniak J.: The comparison of different ELISA procedures in detection anti-Trichinella IgG in human infections

9.30–9.45

Pastusiak K., Moskwa B., Bień J., Cabaj W.: Prevalence of Neospora caninum in European bison (Bison bonasus bonasus L.) based on serological methods

9.45–10.00

Pastusiak K., Bień J., Näreaho A.: Trichinella spiralis and Trichinella britovi differ in their immunoreactive protein patterns analyzed with 2DE

10.00–10.15

Karamon J., Ziomko I.:Modyfikacja metody flotacji z użyciem Percollu do diagnostyki kokcydiozy prosiąt ssących

10.15–10.30

Klockiewicz M., Dworecka-Kaszak B., Kowalkowska B., Janecka E.: Ocena możliwości pogłębienia diagnostyki różnicowej biegunek u psów w przebiegu zarażeń i zakażeń wywołanych przez Giardia sp. i drożdżaki

10.30-10.45

Budzińska–Mikurenda M., Kuydowicz J., Cielecka B.: Toksokaroza oczna. ( Toxocarosis ocularis)

 

Postery:

P. 80

Połozowski A., Zawadzki W.: Porównanie dwóch metod badania kału w diagnostyce inwazji Giardia duodenalis u psów i kotów. Badania wstępne

P. 81

Derda M., Hadaś E.: Wykorzystanie obecności celulozy w ścianie komórkowej cyst Acanthamoeba do celów diagnostyczny i terapeutycznych

P. 82

Sroka J.: Występowanie zarażenia Toxoplasma gondii wśród zwierząt wolno żyjących z terenu Lubelszczyzny

P. 83

Karamon J., Ziomko I.: Wstępne badania nad wykrywaniem koproantygenów Isospora suis metodą indirect sandwich ELISA

P. 84

Siwak E., Mięgoć H., Kowalczuk-Kot A., Panasiuk B.: Parazytozy, ocena epidemiologiczno – kliniczna opieki ambulatoryjnej realizowanej w Poradni Chorób Jelit z terenu Podlasia.

P. 85

Nowak P., Jochymek M., Pietrzyk A., Heczko P.: Częstość występowania pasożytów jelitowych człowieka w Krakowie w latach 2000–2006

P. 86

Dymon M., Krzyściak P., Skoczylas A.: Liposomalna kombinowana terapia stymulowana beta-glukanem w toksokarozie mysiej

 

 

Sesja 11

07.09.2007(piątek), godz. 9.30-10.30                                     SALA B

GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE ORAZ GRZYBICE LUDZI I ZWIERZĄT

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak

 

9.30–9.45

Dworecka-Kaszak B.: Zwierzęta jako potencjalne źródło zakażeń grzybiczych u ludzi.

9.45–10.00

Kurnatowski P., Kurnatowska A.: Metody diagnostyki stosowane w mikologii

10.00–10.15

Adamski Z.: Miejsce leczenia ogólnego w nowoczesnej terapii dermatomikoz

10.15–10.30

Maleszka R., Ratajczak-Stefańska V.: Leczenie miejscowe grzybic

 

Postery:

P. 87

Kiziewicz B., Wojno E.: Choroby grzybicze ryb

P. 88

Biegańska M.J., Kamiński G.: Grzyby izolowane od gadów

P. 89

Kuźna-Grygiel W., Jaborowska M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Kołodziejczyk L.: Saprotroficzne grzyby glebowe w bioregulacji pasożytniczych geohelmintów

P. 90

Kiziewicz B.: Grzyby wodne występujące w wodzie kilku Jezior Augustowskich.

P. 91

Kurnatowski P., Rózga A., Wójcik A., Rózga B., Babski P.: Poszukiwanie grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka w wodach Zalewu Sulejowskiego i Jeziora Charzykowskiego

P. 92

Sobolewska A., Dzbeński T. H.: In vitro cultivation of Pneumocystis carinii

 

 

Sesja 12

06.09.2007(czwartek), godz. 17.00-19.30                                          SALA B

PASOŻYTY I PARAZYTOZY RYB

Przewodniczący/Chairpersons:
prof. dr hab. Jerzy Rokicki, dr hab. Ewa Dzika

 

17.00–17.15

Rokicka M., Ziętara M.S., Lumme J., Skorkowski E.F.: Salmonids Gyrodactylus species in Polish fish farms

17.15–17.30

Dzido J., Kijewska A., Rokicki J.: Pasożytnicze nicienie halibuta grenlandzkiego Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1972) z rejonu Morza Barentsa

17.30–17.45

Ziółkowska-Klinkosz M., Rokicki J., Kędzia A.: Wpływ zarażenia kolcogłowem Pomphorhynchus laevis na skład flory bakteryjnej dolnego odcinka jelita storni Platichthys flesus

17.45–18.00

Pilecka-Rapacz M.: Pasożyty suma Silurus glanis L,. z Dolnej Odry

18.00-18.15

Jeżewski W., Laskowski Z., Zdzitowiecki K.: Helmintofauna ryb jeziora Kuc

18.15–18.30

Bielecki A., Terlecki J., Palińska K., Witkowski A.: Zarażenie lipienia Thymallus thymallus (L.) pasożytniczą pijawką Piscicola respirans Troschel, 1850 (Hirudinea; Piscicolidae), w Dunajcu i jego dopływach

18.30–18.45

Szostakowska B.: Third stage larvae of Contracacum rudolphii s.l. (Nematoda: Anisakidae) in fish from fresh and brackish waters in Poland

18.45–19.00

Rocka A.: Helminths of Antarctic fishes

19.00–19.15

Kijewska A., Rokicki J., Dzido J.: Zastosowanie klucza molekularnego w badaniach składu gatunkowego pasożytniczych nicieni (Ascaridoidea) z ryb szelfu wschodnio-afrykańskiego

19.15–19.30

Kuształa M., Dzika E.: Metazoan parasites of roach, Rutilus rutilus (L.) from the lakes in drainage area of the Łyna River

 

 
 
 

      

 Postery:

 

P. 93

Morozińska-Gogol J.: Parasites of European perch from the Polish coastal zone – an overview

P. 94

Rolbiecki L., Rokicki J.: Pasożytniczy nicień Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) z taszy Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 z rejonu południowego Bałtyku

P. 95

Yurakhno V. M., Gorchanok N. V.: New data about Kudoa infections of oceanic fishes

P. 96

Laskowski Z., Zdzitowiecki K.: Acanthocephalan Hypoechinorhynchus magellanicus Szidat, 1950 new morphological data (Palaeacanthocephala, Arhythmacanthidae)

P. 97

Laskowski Z., Jeżewski W., Zdzitowiecki K.: Acanthocephalan Cystacanths in notothenioid fish from the Beagle Channel (sub-Antarctica)

P. 98

Jeżewski W.: Helmintofauna leszcza (Abramis brama) jeziora Gosławskiego na przestrzeni trzydziestu lat (1972–2002)

P. 99

Własow T., Mierzejewska K., Idzikowski R.: Pasożytnicze Protozoa karasia Carassius carassius (L.)z płytkiego eutroficznego jeziora Oświn

P. 100

Dzika E., Dzikowiec M., Hoffmann R. W.: Przywry monogeniczne karpia koi (Cyprinus carpio koi) ze stawu hodowlanego w Bawarii (Niemcy)

P. 101

Mierzejewska K.: Zespół pasożytów na skrzelach babki łysej (Neogobius gymnotrachelus) w Włocławskim Zbiorniku Zaporowym. W poszukiwaniu pasożytów kluczowych w procesie ekspansji żywiciela

P. 102

Dziekońska-Rynko J., Gomułka P., Wziątek B.: Eksperymentalne zarażenie karasia larwami Contracaecum rudolphii

P. 103

Wierzbicka J., Piasecki W., Sobecka E.: Plerocercoids of the genus Ligula (Cestoda)  in the fishes from the south-western Baltic Sea

 

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek