Narodowe Centrum Nauki w Krakowie


Narodowe Centrum Nauki w Krakowie: artykuł nr 6722

2010-04-09 01:58:24 Ciekawostki

Wraz z nowym rokiem akademickim 2010/11 ruszy Narodowe Centrum Nauki - w pełni niezależna agencja, zarządzająca funduszami publicznymi na badania naukowe. Po raz pierwszy w historii polski rząd zdecydował się ulokować instytucję tej rangi poza stolicą. Na siedzibę NCN minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wybrała Kraków.

W piątek 9 kwietnia minister Barbara Kudrycka będzie przebywać z oficjalną wizytą w Krakowie. O godz. 13.30 wspólnie z wojewodą małopolskim Stanisławem Kracikiem oraz prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim weźmie udział w konferencji prasowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie przedstawi ideę utworzenia Narodowego Centrum Nauki. Bezpośrednio po konferencji, w towarzystwie Wojewody i Prezydenta, a także przedstawicieli mediów minister nauki obejrzy budynki zaproponowane przez władze miasta i regionu dla potrzeb NCN.

Narodowe Centrum Nauki to jeden z filarów przyjętej właśnie przez Sejm reformy nauki ? pierwszej po 1989 roku próby tak szerokich i kompleksowych zmian w sektorze badawczym. Pakiet sześciu ustaw - wśród nich ustawa o NCN - zyskały w sejmowym głosowaniu unikalne, niemal jednogłośne poparcie wszystkich klubów parlamentarnych.

Zgodnie z duchem reformy, finansowanie badań zostanie wyłączone z kompetencji ministra ds. nauki, dając ogromną autonomię finansową środowisku polskich uczonych. Najważniejszym ciałem NCN będzie 24-osobowa Rada złożona z wybitnych uczonych oraz wielkich naukowych autorytetów.

To naukowcy, a nie politycy wiedzą bowiem najlepiej, jakie projekty badawcze dają Polsce największe szanse w globalnym wyścigu o naukowy sukces.

Narodowe Centrum Nauki opracuje strategię badawczą dla kraju w obszarze badań podstawowych i wyznaczy priorytetowe dyscypliny naukowe, warunkujące cywilizacyjny rozwój Polski.

Będzie też rozdzielać w drodze otwartych, przejrzystych konkursów publiczne środki na realizację najambitniejszych, pionierskich projektów badawczych. O granty NCN będą mogły się ubiegać zarówno instytuty naukowe i zespoły badawcze, jak i osoby fizyczne, prowadzące na własną rękę badania, które mogą stanowić w przyszłości przełom dla dotychczasowego stanu wiedzy.

NCN wesprze też wybitne młode talenty - minimum 20 proc. rocznego budżetu zgodnie z ustawowym zapisem przeznaczy na sfinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców. Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej zdecydowała się na tak szerokie i skuteczne systemowe wsparcie młodego pokolenia uczonych.

Wzorowane na European Research Council (Europejskiej Radzie Badań) Narodowe Centrum Nauki pozwoli na wprowadzenie w Polsce najnowocześniejszych standardów zarządzania finansami na naukę, ale też ułatwi polskim badaczom włączanie się do prestiżowych, międzynarodowych zespołów badawczych.

Doświadczenia zachodnich krajów pokazały, że taki system zarządzania w krótkiej perspektywie podnosi jakość badań i wzmacnia ich konkurencyjność w wymiarze Europy i świata.

Podczas wizyty w Krakowie minister Barbara Kudrycka będzie ponadto uczestniczyć w debacie "Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego" w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (godz. 11.00).

O godz. 16.00 uroczyście podpisze umowę pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetem Jagiellońskim na budowę synchrotronu - pierwszego w tej części Europy potężnego urządzenia, w którym rozpędzone elektrony osiągają prędkość światła, wytwarzając promieniowanie elektromagnetyczne pozwalające na prowadzenie unikalnych badań w dziedzinie fizyki, chemii, materiałoznawstwa, geologii, biochemii, biologii, farmakologii czy medycynie.

Synchrotron zostanie zbudowany na terenie III Kampusu UJ, jego budowa jest szacowana na 143 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek