Ekspedycja Ratunkowa TP Bocian - Oświn 2007


Ekspedycja Ratunkowa TP Bocian - Oświn 2007: artykuł nr 4977

2007-09-07 10:13:03 Botanika

Po raz czwarty Członkowie Towarzystwa Bocian rozpoczynają akcję usuwania głogu w rezerwacie Jeziora Siedmiu Wysp. Celem akcji jest odkrzaczenie zarastających łąk rezerwatu Oświn. Postępująca w szybkim tempie sukcesja głogów powoduje zanik terenów dogodnych do gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz powoduje zmiany we florze rezerwatu. Łącznie w poprzednich akcjach odkrzaczono około 50 ha rezerwatu.

Po zakończeniu akcji zamieścimy relację.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki