Czy i w jaki sposób melatonina może poprawiać działanie układu immunologicznego?


Czy i w jaki sposób melatonina może poprawiać działanie układu immunologicznego?: artykuł nr 49974

2013-11-28 21:56:48 Zoologia

Badania układu odpornościowego kurcząt są szczególnie istotne, ze względu na liczne choroby, jakie mogą rozwinąć się u tego gatunku. Zarówno w masowych, komercyjnych hodowlach, jak i w tych ekologicznych, pojawiają się zakażenia pasożytnicze i bakteryjne, ale także wirusowe, w tym ptasią grypą (H5N1), niosącą niebezpieczeństwo przeniesienia się na ludzi - tłumaczy Elżbieta Turkowska, laureatka II edycji programu stypendialnego "Doktoraty dla Mazowsza".

Rytmiczny przebieg większości procesów fizjologicznych pozwala organizmom zwierząt na dostosowanie się do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego.

Takie rytmiczne procesy w organizmie synchronizuje zegar biologiczny. Ten wewnętrzny mechanizm u ptaków zlokalizowany jest między innymi w szyszynce. Kiedy jest ciemno, narząd ten rytmicznie produkuje hormon melatoninę. Melatonina uczestniczy prawdopodobnie w przekazywaniu informacji pomiędzy centralnym zegarem biologicznym a komórkami układu odpornościowego.

Badaczka analizuje ciągle słabo poznane wzajemne oddziaływania pomiędzy szyszynkowym oscylatorem molekularnym, melatoniną, a wybranymi komórkami układu odpornościowego. Poszukuje mechanizmów immunomodulującego działania melatoniny u kurczaków z eksperymentalnym zapaleniem otrzewnej.

Turkowska sprawdzi, czy u kury domowej podstawowe funkcje odpornościowe są kontrolowane przez nadrzędny oscylator szyszynkowy za pośrednictwem melatoniny.

"Zakładam, że w trakcie studiów doktoranckich uda mi się ustalić, czy występowanie sezonowych i dobowych zmian w funkcjonowaniu układu odpornościowego podlega kontroli centralnej (poprzez melatoninę), obwodowej (poprzez zmiany w ekspresji genów zegarowych), czy może jest wypadkową działania obydwu zegarów" - podsumowuje stypendystka.

***

„Doktoraty dla Mazowsza" to program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu. Projekt prowadzi Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. Jego założeniem jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery badawczo-rozwojowej między Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w województwie mazowieckim.

W tej edycji Programu Stypendialnego 29 laureatów otrzymuje roczne stypendia naukowe. Wyróżnieni zostali ci kandydaci, których osiągnięcia badawcze mogą być przedmiotem transferu do gospodarki, a tym samym mają szansę wpłynąć na podniesienie innowacyjności regionu. Zwycięzcy konkursu uczestniczą w kursie internetowym "Podstawy komercjalizacji wiedzy". Szkolenie e-learningowe z zakresu komercjalizacji wiedzy jest udostępnione nie tylko wyłonionym stypendystom, ale także wszystkim doktorantom i studentom UW.

Program otrzymał dofinansowanie dzięki Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Dzięki uprzejmości PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii