Joanna Szlichcińska kandydatką w konkursie: Popularyzator Nauki


Joanna Szlichcińska kandydatką w konkursie: Popularyzator Nauki: artykuł nr 6497

2009-11-17 17:10:21 Biotechnologia

Jestem przekonana, że w kontekście dynamicznego rozwoju biotechnologii i ogromnego postępu, jaki dokonuje się na naszych oczach (...) impreza przełamująca powszechne stereotypy dotyczące doświadczeń biotechnologicznych jest niezwykle potrzebna - tak prof. Barbara Kudrycka oceniła kwietniowe warsztaty DNA - encyklopedia życia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ich organizatorka, Joanna Szlichcińska - absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) jest kandydatką w konkursie "Popularyzator Nauki", organizowanym przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AUTORYTETY "ZASZCZYCONE" WSPÓŁPRACĄ Z MŁODĄ PASJONATKĄ

Impreza Joanny Szlichcińskiej ma dwuletnią tradycję. Po raz pierwszy odbyła się w kwietniu 2007 r. Szerokie zainteresowanie pozwoliło organizatorom na zwiększenie skali akcji popularyzatorskiej. W 2009 r. w cyklu wykładów i pokazów w pięciu polskich miastach wzięli udział uczeni i członkowie kół studenckich, znawcy biotechnologii, genetycy, biolodzy, teoretycy i praktycy - także przedstawiciele przemysłu.

"Cieszę się, że poprzez spotkania pojawi się okazja do szerszego zaprezentowania zagadnień związanych z historią biotechnologii, dziedziny nauki, która ma tak wiele powiązań z naszym codziennym życiem" - napisała w liście do organizatorów tegorocznej imprezy minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wykład otwierający warsztaty w Warszawie wygłosiła prof. Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, prowadząc słuchaczy przez historię badań nad DNA - zgodnie z tytułem wystąpienia: "Od biotechnologii do biologii syntetycznej". Fikus oceniła, że zaszczytem jest otwierać taką "dobrą konferencję", która - skierowana do wszystkich - młodych ma zainteresować w szczególności.

OD KOŁA NAUKOWEGO DO OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI

Mgr inż. Joanna Szlichcińska urodziła się w 1985. Prowadzi aktywną działalność popularyzatorską od 2006 roku. Jej pierwszy projekt polegał na wydaniu przez Koło Naukowe Biotechnologów "KNBiotech" SGGW broszury informacyjnej "GMO. Co każdy wiedzieć powinien" w nakładzie 8 tys. egzemplarzy. Broszury były rozdawane w latach 2006-2009 podczas licznych imprez popularyzujących biotechnologię. Podczas Otwartych Dni SGGW mówiła o praktycznych zastosowaniach biotechnologii. Wywiady z nią zostały wyemitowane na antenie Radia KOLOR oraz Radia Praga.

Jako członek Komitetu Programowego 10. Pikniku Naukowego Radia Bis odpowiadała za organizację - w dwóch namiotach SGGW -stanowiska "Park genomiczny", z pokazami o tematyce związanej z biotechnologią. Podczas konferencji "Organizmy modyfikowane genetycznie: aspekty merytoryczne, aspekty ekonomiczne, aspekty formalno- prawne" organizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się gmachu Sejmu, przekonywała, jak ważne jest informowanie polskiego społeczeństwa o osiągnięciach biotechnologii.

Przekonana o korzyściach płynących z szeroko zakrojonej dyskusji, także w samym środowisku naukowym, współorganizowała konferencję "Parazytologia dawniej i dziś - wykorzystanie klasycznych i molekularnych metod w badaniach i diagnostyce parazytologicznej" w SGGW. Na początku 2007 roku reprezentowała środowisko studenckie na konferencji zorganizowanej w gmachu Senatu "Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) - szansą rozwoju polskiego rolnictwa? Fakty i mity", zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

DNA - ENCYKLOPEDIA ŻYCIA

W kwietniu 2007 - po raz pierwszy odbył się jej sztandarowy projekt: I edycja pięciodniowych Warsztatów Naukowych "DNA- Encyklopedia Życia" (http://dna.sggw.pl) w Warszawie, których jest pomysłodawcą i organizatorem.

"Jest to impreza popularyzująca biotechnologię w polskim społeczeństwie. Pełniłam funkcję Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego. W 20 wykładach i zajęciach laboratoryjnych przez 5 dni trwania Warsztatów wzięło udział około 2 400 osób z całej Polski. Impreza odbywała się równolegle w SGGW i Bibliotece UW" - relacjonuje Szlichcińska.

Artykuły informujące o Warsztatach ukazały się m.in. w "Świecie Nauki", "Forum Akademickim", "Sprawach Nauki", "Perspektywach", oraz w portalach internetowych Gazeta.pl, Biotechnolog.pl, Biolog.pl, Serwis Biotechnologiczny www.biotechnologia.pl. Przy okazji promowania Warsztatów została zaproszona do dwóch audycji radiowych. W Programie 1 Polskiego Radia 12 kwietnia 2007 roku "Wieczór z Jedynką" poświęcono biotechnologii i Warsztatom "DNA - Encyklopedia Życia". W tej jednogodzinnej audycji oprócz Joanny Szlichcińskiej udział wzięli: prof. dr hab. Magdalena Fikus, prof. dr hab. Tomasz Twardowski oraz student z Koła Naukowego Biotechnologów "KNBiotech" przy MSB SGGW Jarosław Cendrowski. 24 kwietnia 2007 roku w Radiu TOK FM była gościem audycji "Popołudnie" - rozmowa dotyczyła popularyzacji biotechnologii i Warsztatów Naukowych "DNA - Encyklopedia Życia". Przy okazji warsztatów został również przygotowany materiał filmowy pokazujący różne biotechnologiczne doświadczenia do programu "5-10-15", który został wyemitowany w TVP1.

II edycja Warsztatów Naukowych "DNA - Encyklopedia Życia" odbyła się w 2009 r. - już z wielkim rozmachem: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie. Przez trzy dni w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i imprezach plenerowych we wszystkich miastach wzięło udział około 4500 osób. O imprezie napisały m.in. "Świat Nauki", "Forum Akademickie", "Sprawy Nauki", "Perspektywy", "Cogito" oraz w prasa lokalna, a także portale internetowe - Onet.pl, Biotechnolog.pl, Biolog.pl, Serwis Biotechnologiczny (www.biotechnologia.pl.).

WYKORZYSTAĆ KAŻDĄ OKAZJĘ DO POPULARYZACJI BIOTECHNOLOGII

Od września 2007 Szlichcińska jest wiceprezesem Polskiej Federacji Biotechnologii (PFB). Od stycznia 2008 roku redaguje biuletyn - krótkie i przystępnie napisane newsy w dziedzinie biotechnologii - publikowany jako "Nowości" w kwartalniku "Biotechnologia" oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej PFB.

Z ramienia Koła Naukowego Biotechnologów "KNBiotech" SGGW współpracowała z Francuską Federacją Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo przy organizacji "Dnia kukurydzy" w Centrum Handlowym "Arkadia" w Warszawie, gdzie popularyzowała wiedzę o wykorzystaniu kukurydzy w produkcji bioetanolu oraz biodegradowalnych tworzyw.

Joanna Szlichcińska jest autorką ok. 30 artykułów o tematyce związanej z biotechnologią medyczną opublikowanych ogólnopolskim portalu Biotechnologia.pl. Chętnie współpracuje z innymi mediami - brała udział w programie "Laboratorium XXI wieku" w TVP1 oraz w czacie internetowym organizowanym przez portal Interia.pl poświęconym biotechnologii.

Podczas XIII Festiwalu Nauki w Warszawie brała udział w debacie "Biologów gra w Pana Boga. Sąd nad biologią syntetyczną" jako świadek-ekspert. Mówiła o modułach stosowanych w biologii syntetycznej i badaniach nad stworzeniem sztucznej komórki.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii