Najwięcej tych morskich ssaków pływa w południowo-zachodnich wodach Danii


Najwięcej tych morskich ssaków pływa w południowo-zachodnich wodach Danii: artykuł nr 50003

2014-03-11 20:14:19 Zoologia

Morświny są obecne w dużej części Morza Bałtyckiego, ale najwięcej tych morskich ssaków pływa w południowo–zachodnich wodach Danii - wynika z danych zebranych w ramach programu monitorowania bałtyckich morświnów - SAMBAH.
W ramach międzynarodowego projektu SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) naukowcy monitorowali odgłosy bałtyckich morświnów. Od maja 2011 r. do kwietnia 2013 r. ponad 300 detektorów miało pomóc oszacować zagęszczenie i określić najważniejsze siedliska tych chronionych waleni.

"Rejonem o największym zagęszczeniu morświnów jest południowo–zachodnia część wód Danii" - informuje w przesłanym PAP komunikacie Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska IOUG). Jak podają naukowcy, większą liczbę detekcji - niż u brzegów Polski i dalej na wschód - odnotowano również u południowych wybrzeży Szwecji i wzdłuż wybrzeży Niemiec.

Na 140 detektorach rozmieszczonych przede wszystkim u wybrzeży Danii, Niemiec i Szwecji morświny odnotowano co najmniej jednokrotnie w ciągu dwóch lat. Na 160 z nich - umieszczonych przede wszystkim w wodach Zatoki Ryskiej i Zatoki Fińskiej - nie odnotowano ich obecności.

Jak czytamy w przesłanym PAP komunikacie, teraz naukowcy analizują dane z prowadzonego monitoringu hydroakustycznego. Na podstawie ich wstępnej oceny przygotowali mapę wyników ze stacji pomiarowych. "Jest to najświeższa i najpełniejsza jak dotąd wiedza na temat występowania morświnów w Morzu Bałtyckim" - informuje Stacja Morska IOUG. Wyniki analiz dotyczących zagęszczenia oraz liczebności populacji morświnów będą skompletowane wiosną, a rezultaty badań modelowych zostaną zaprezentowane jesienią tego roku.

Bałtycką populację morświna w 2008 r. uznano za "krytycznie zagrożoną wyginięciem". Klasyfikację sporządzono za pomocą tradycyjnych metod szacowania liczebności tych waleni, które "nie do końca sprawdziły się w przypadku populacji o tak małym zagęszczeniu". Dlatego w projekcie SAMBAH zastosowano nową metodę, która wykorzystuje możliwość ciągłego nagrywania przez stacjonarne detektory dźwięków wydawanych przez morświny dla potrzeb rozpoznawania przestrzeni, namierzania ryb czy porozumiewania się.

Zebrane dane umożliwią opracowanie dokładnych map sezonowej zmienności występowania morświnów w relacji do parametrów środowiska. "Na ich podstawie możliwe stanie się zidentyfikowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla gatunku oraz wskazanie rejonów o podwyższonym ryzyku konfliktu z działalność ludzką na morzu. Także ta wiedza będzie bardzo istotna przy tworzeniu i aktualizacji planów działania na rzecz lokalnej ochrony gatunku" - informuje Stacja Morska IOUG.

Morświn jest jednym z najmniejszych waleni uzębionych, którego długość wynosi od 1,5 do 1,9 m, a masa ciała waha się od 50 do 70 kg. Jego głowa jest pozbawiona charakterystycznego dla delfinów dzioba, a jego niewielka trójkątna płetwa grzbietowa ma ciemny, prawie czarny odcień. Wynurzanie morświna nad powierzchnię w celu zaczerpnięcia powietrza jest niemal niezauważalne, podobnie jak wydychane przez niego nad wodą powietrze. Żywi się on śledziami, szprotami, małymi dorszami i różnymi gatunkami ryb dennych. Występuje w wodach umiarkowanych północnej półkuli.

Badania w polskich obszarach morskich, w ramach projektu SAMBAH, realizuje zespół helskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Oddziałem Morskim Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej LIFE+ oraz w części krajowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii