Objęcie urzędu ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez prof. Barbarę Kudrycką


Objęcie urzędu ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez prof. Barbarę Kudrycką: artykuł nr 5195

2007-11-17 15:00:49 Ciekawostki

Prezydent RP, Lech Kaczyński powołał profesor Barbarę Kudrycką na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Barbara Kudrycka urodziła się w roku 1956 w Kolnie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i nauce administracji publicznej.

Jest profesorem tytularnym Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej (2003). W roku 1978 otrzymała tytuł magistra administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 uzyskała stopień doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), zaś w 1995 - stopień doktora habilitowanego Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej.

Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje, była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję prezydenta WSAP.

Od października 2003 r. kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od października 2002 r. również Zakładem Nauki Administracji Publicznej w tej katedrze.

Od 2004 roku była posłem w Parlamencie Europejskim. Była członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Delegacji do spraw stosunków z Białorusią.

Prof. Barbara Kudrycka jest członkiem Transparency International Polska oraz Amnesty International. Została laureatką Nagrody "Serce za serce" przyznaną przez Stowarzyszenie MONAR.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek