Bioróżnorodność w obiektywie - rusza światowy konkurs fotograficzny firmy Airbus, National Geographic i ONZ


Bioróżnorodność w obiektywie - rusza światowy konkurs fotograficzny firmy Airbus, National Geographic i ONZ: artykuł nr 6287

2009-06-08 15:10:17 Ciekawostki

Airbus wspólnie z Towarzystwem National Geographic oraz Konwencją ONZ o Różnorodności Biologicznej (CBD) rozpoczynają ogólnoświatową kampanię komunikacyjną poświęconą bioróżnorodności, zatytułowaną „Zobacz więcej” (See the Bigger Picture). Trzej partnerzy chcą za pomocą tej kampanii podnieść świadomość ludzi młodych, rodzin i nauczycieli na całym świecie na temat bioróżnorodności i licznych jej zagrożeń. Inicjatywa ta jest zapowiedzią Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności który przypada na 2010 r.

Częścią kampanii jest konkurs fotograficzny pt. „Zobacz więcej”, który zachęca dzieci i młodzież do zilustrowania różnorodności otaczającej ich przyrody, a także do zastanowienia się nad rolą, jaką mają w jej ochronie. Konkurs stwarza młodym ludziom okazję do tego, aby bacznie przyjrzeć się środowisku i różnym formom życia oraz  uchwycić na zdjęciu znaczenie różnorodności biologicznej. Wysyłając zdjęcie do serwisu www.seethebiggerpicture.org,  uczestnicy zyskają niepowtarzalną okazję, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w tym temacie z ludźmi z całego świata. Autorzy pięciu najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni wyjazdem do Waszyngtonu i wizytą m.in. w siedzibie National Geographic.
Konkurs „Zobacz więcej” potrwa do 8 września 2009 r. Do tego czasu każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie poprzez formularz na stronie www.seethebiggerpicture.org lub drogą pocztową. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zdjęcia muszą być zgłoszone do konkursu przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Uczestnicy powinni przesłać jedno zdjęcie, ich zdaniem najlepiej oddające ideę bioróżnorodności – np. przedstawiające ulubioną roślinę, zwierzę, owad lub cały ekosystem. W ocenie prac będą wzięte pod uwagę takie kryteria jak: kreatywność, jakość zdjęcia oraz  koncepcja -wyrażenie idei bioróżnorodności.

Więcej informacji  o konkursie  znajduje się na na stronie www.seethebiggerpicture.org.

Ambasadorem kampanii jest pracujący dla National Geographic fotograf dzikiej przyrody, Joel Sartore, słynący z wielkich umiejętności w wyszukiwaniu i fotografowaniu najbardziej zagrożonych gatunków na świecie. Joel „widzi więcej” za pomocą swojego aparatu, którym wykonuje unikatowe zdjęcia, a poprzez udział w kampanii  zachęci dzieci i młodzież do zaangażowania się w odkrywanie bioróżnorodności.

Kampania „Zobacz więcej” będzie obecna od czerwca w magazynach National Geographic i National Geographic Kids oraz w kanale telewizyjnym National Geographic. Dzięki olbrzymiemu zasięgowi kanałów dystrybucyjnych Towarzystwa National Geographic, jednej z największych na świecie organizacji naukowo-edukacyjnych o charakterze non-profit, informacje o kampanii trafią do ponad 190 krajów i potencjalnie do ponad 260 milionów ludzi.

Ginąca bioróżnorodność oraz zmiany klimatyczne są najważniejszymi wyzwaniami dotyczącymi środowiska naturalnego przed, którymi stoi współczesny świat. Firma Airbus chce zmierzyć się z problemem 2-procentowego udziału sektora lotniczego w zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, spowodowanego działaniami człowieka. Jednakże znacznie bardziej negatywny wpływ na środowisko ma szereg czynników spoza branży lotniczej. I tak na przykład wycinanie lasów ma znaczący, bo 17-procentowy, udział w emisji gazów cieplarnianych i jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych oraz zagrożeń dla bioróżnorodności.

Tom Enders, Prezes i Dyrektor generalny Airbusa powiedział: W przyszłości przepustką do dalszego rozwoju światowego lotnictwa będzie także wkład sektora w ochronę środowiska oraz edukację na ten temat”. Chcemy być postrzegani jako firma dostarczająca rozwiązania w zakresie ochrony środowiska  a nie jako jedna z przyczyn jego zanieczyszczenia. Dlatego wspólnie z Konwencją ONZ o Różnorodności Biologicznej i National Geographic wspieramy kampanię ONZ  na temat bioróżnorodności pod hasłem „Zobacz więcej”

„National Geographic bardzo chętnie przyjął propozycję firmy Airbus udziału w akcji i zachęcenia  dzieci do wyjścia na zewnątrz i obserwowania otaczającej je różnorodności gatunków roślin i zwierząt. Konkurs, w którym dzieci mogą nadsyłać zdjęcia pokazujące, co oznacza dla nich bioróżnorodność, to dla nich świetna okazja, aby zainteresować się przyrodą i docenić znaczenie współistnienia wielu gatunków” – powiedział Declan Moore, Starszy Wiceprezes ds. Sprzedaży Międzynarodowej w National Geographic.

Dr Ahmed Djoghlaf, sekretarz wykonawczy Konwencji ONZ o Różnorodności Biologicznej, powiedział: „Bioróżnorodność zanika w niesłychanie szybkim tempie. Zdolność ekosystemu do dalszego podtrzymywania życia na Ziemi jest poważnie zagrożona. Jednym z naszych najważniejszych priorytetów jest podniesienie świadomości tego problemu na całym świecie, a także edukacja wszystkich grup społecznych, ze szczególnym naciskiem na dzieci, przyszłych obywateli i liderów. Inicjatywa Green Wave, stworzona z myślą o naszych dzieciach i ku pożytkowi całego życia na Ziemi, ma właśnie taki cel.

Airbus nie tylko nawiązał partnerską współpracę z National Geographic i Konwencją ONZ o Różnorodności Biologicznej, ale też włączył temat różnorodności ekologicznej w zakres działań swojej Fundacji.

Airbus, jako przedsiębiorstwo ekowydajne, wyznacza kierunki w ochronie środowiska, tworząc przemyślane rozwiązania, które są odpowiedzią na współczesne wyzwania. Dzięki temu sektor lotniczy może się pomyślnie rozwijać redukując swój negatywny wpływ na środowisko. Airbus jest pierwszą firmą lotniczą na świecie, która otrzymała certyfikaty środowiskowe ISO 14001 dla wszystkich swoich zakładów produkcyjnych i całego cyklu życia wszystkich swoich produktów.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek