Powitanie prof. dr. hab. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska


Powitanie prof. dr. hab. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska: artykuł nr 5196

2007-11-17 15:09:21 Ekologia

W dniu 16 listopada 2007 roku, w Ministerstwie Środowiska odbyło się uroczyste powitanie prof. dr. hab. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: prof. Jan Szyszko, ustępujący Minister Środowiska, Krzysztof Zaręba, Sekretarz Stanu w MŚ, Andrzej Szweda-Lewandowski, Mariusz-Orion Jędrysek - Podsekretarze Stanu w MŚ, Radosław Fienko, Dyrektor Generalny MŚ, Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jerzy Witold Pietrewicz, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska, a także dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

Podczas spotkania prof. dr hab. Maciej Nowicki omówił priorytety dotyczące pracy resortu środowiska na najbliższe lata. Wg ministra, do kluczowych zadań Ministerstwa Środowiska będą należeć kwestie dotyczące wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska, Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, gospodarki odpadowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Prof. dr hab. Maciej Nowicki w latach 1989 - 1991 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a w 1991 roku - Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jest założycielem Fundacji EkoFundusz - zajmującej się ekokonwersją polskiego długu. Jako pierwszy obcokrajowiec, został laureatem tzw. ekologicznego Nobla (prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko). Pieniądze z tej nagrody przeznaczył na założenie fundacji mającej na celu wspieranie rozwoju najlepszych absolwentów polskich uczelni zajmujących się ochroną środowiska . Prof. Maciej Nowicki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi polskimi i zagranicznymi medalami.

Anna Jadaś, Ministerstwo Środowiska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii