Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Komunikat w sprawie ptasiej grypy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Komunikat w sprawie ptasiej grypy: artykuł nr 5237

2007-12-01 14:53:31 Medycyna

W związku z wystąpieniem grypy ptaków w trzech stadach ferm indyków w miejscowościach: Myśliborzyce, Uniejewo i Rokicice w gminie Brudzeń Duży, powiat płocki, województwo mazowieckie, w dniu dzisiejszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Rozporządzenie wprowadza generalne zakazy:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;
2) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt. 1, na targowiskach;
3) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni;
4) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki.
Rozporządzenie ponadto zawiera nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.
Powyższe rozporządzenie ma na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia się grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zminimalizowanie ewentualnych strat ekonomiczno-gospodarczych spowodowanych rozszerzeniem choroby.

Projekt rozporządzenia: minrol.gov.pl/
 

__________________________

Dziś w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyła się konferencja prasowa Głównego Lekarza Weterynarii Ewy Lech w związku z podejrzeniem wystąpienia Wysoce Zjadliwej Grypy Ptasiej (H5N1) w Powiecie Płockim.

W konferencji uczestniczyli również z-ca GLW Janusz Związek, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Wojciech Wojtyra, prof. Józef Knap z Głównej Inspekcji Sanitarnej oraz dr Anna Świątecka również z GIS.

Poniżej przedstawiamy komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o podjętych działaniach.

W dniu 1 grudnia 2007 roku, w godzinach porannych Główny Lekarz Weterynarii został poinformowany przez Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach o podejrzeniu wystąpienia Wysoce Zjadliwej Grypy Ptasiej (typ H5).
Podejrzenie ogniska wystąpiło w trzech stadach na fermach indyków znajdujących się w gminie Brudzeń Duży, powiat Płock, województwo mazowieckie. W ostatnim tygodniu z tych trzech ferm do dwóch ubojni trafiło ok. 7000 sztuk indyków, z czego 5000 sztuk zostało ubitych 29 listopada i zabezpieczone czekają na utylizację. 2000 sztuk, czyli ok. 6000 kg zostało ubitych w ostatnim tygodniu i trafiło do kilku hurtowni. Z tego ok. 5 tysięcy kg zostało poddane obróbce termicznej, w związku z tym jest wolne od wirusa. Inspekcja sanitarna ustala adresy sklepów do których trafiło pozostałe 1000 kg. Chorobą objętych jest ok. 4000 sztuk indyków.

Mięso pochodzące z zarażonych zwierząt nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Choroba jest groźna dla ptaków.
Podjęte działania.

Zorganizowano Sztab Kryzysowy w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Podjęto natychmiast wszystkie przewidziane procedurami działania we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i innymi służbami zarządzania kryzysowego.
Zorganizowano sztaby kryzysowe w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim.
Obecnie wyznaczono obszary zapowietrzone (o promieniu 3 km) oraz zagrożone (o promieniu 10 km ) wokół ognisk choroby. Prowadzony jest przegląd wszystkich gospodarstw w obszarze 3 km od ognisk choroby. Ustalana jest liczba zakładów zajmujących się ubojem i przetwórstwem mięsa w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
W odniesieniu do pozostałych w ogniskach sztuk - podjęto procedurę ich likwidacji i utylizacji.
Przygotowano projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Więcej informacji udziela Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny