Nowe logo krośnieńskiego oddziału PTL


Nowe logo krośnieńskiego oddziału PTL: artykuł nr 5238

2007-12-02 08:03:01 Leśnictwo

Graficzny znak firmowy ma dziś duże znaczenie nie tylko promocyjne. Pełni ważną funkcję informacyjną i integruje ludzi identyfikujących się z nim. Dlatego ważne jest, by nie powstawał na zasadzie przypadku, ale w swej treści uwzględniał misję i historię korporacji czy organizacji, której staje się znakiem zastępującym w swej wymowie dawne proporce czy sztandary. Na pewno dobrym przekładem w tym względzie jest nowe logo krośnieńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Oficjalnie zaprezentowano je na posiedzeniu Zarządu Oddziału w Krośnie w dniu 20 listopada 2007 roku.

Autorem projektu jest artysta plastyk Dariusz Ledwos z Jarosławia, pracujący pod dyktando leśnika, Janusza Dejniaka z Nadleśnictwa Radymno. Świetnie wykorzystano motyw pierwszego znaczka Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, powstałego w 1882 roku. Kontynuatorem jego 125-letniej tradycji jest obecnie Polskie Towarzystwo Leśne. Dawne godło GTL , przedstawiające trzy dębowe listki z żołędziem, przepasane szarfą z napisem „Gal. Tow. Leśne” skomponowano z obecnym logo Towarzystwa.

- Chcieliśmy nawiązać do leśnej tradycji Podkarpacia. - Wyjaśnia Anna Bondar-Zabiciel, przewodnicząca oddziału PTL w Krośnie. – To przecież ludzie z naszego terenu tworzyli GTL, zaś hrabia Roman Potocki z Łańcuta pył pierwszym prezesem Towarzystwa i pełnił tę funkcję przez 14 lat. Pomysł na nowe logo dla oddziału zrodził się przy okazji obchodów 125-lecia Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Nowy znak będzie również funkcjonował w formie exlibrisu, który znajdzie się na publikacjach przygotowanych przez oddział Towarzystwa. Wkrótce nowe logo powinno być już częściej zauważalne w polskich lasach.

Edward Marszałek


1. Znaczek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego sprzed ponad 100 lat. Fot. EdM
2. Nowy znak Krośnieńskiego Oddziału PTL

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa