Powrót Nadleśnictwa Kołaczyce


Powrót Nadleśnictwa Kołaczyce: artykuł nr 5301

2008-01-02 14:50:02 Leśnictwo

Z dniem 1 stycznia 2008 roku na mapę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie powróciło Nadleśnictwo Kołaczyce, zlikwidowane w grudniu 2004 roku. W środę 2 stycznia, w siedzibie nowej jednostki odbyła się krótka uroczystość z tej okazji z udziałem całej załogi oraz dyrektora krośnieńskiej RDLP, Stanisława Kowalewskiego, jego zastępcy ds. gospodarki leśnej, Wojciecha Szepiecińskiego i ks. Jana Cebulaka, duszpasterza leśników.

Nadleśnictwo w nowym kształcie i w liczącej sobie 7 lat siedzibie powstało na mocy zarządzenia Nr 37 Dyrektora Generalnego LP z dnia 25 czerwca 2007 roku. Funkcję nadleśniczego nowej jednostki objął Jan Kraczek, jego zastępcą został Ireneusz Hołodniak a główną księgową Genowefa Gołąb.

Dyrektor Stanisław Kowalewski w swoim wystąpieniu przywołał pamięć zmarłego w 2007 roku nadleśniczego Leszka Nalepy, który kierował tą jednostką przez wiele lat aż do jej likwidacji w 2004 roku. Od stycznia 2005 roku weszła ona w skład Nadleśnictwa Dukla, które po zmianach granic liczyło niecałe 20 tys. ha, ale jego zasięg terytorialny należał do największych w Polsce.

- Zarządzanie tą jednostką, jak się okazało w praktyce, wiązało się z licznymi trudnościami, wynikającymi głównie z uwarunkowań obiektywnych. – Przypomniał dyrektor Stanisław Kowalewski. - Nadmienię tylko, że jednostka ta położona była terytorialnie na terenie trzech powiatów o dużym zaludnieniu i w dwóch dzielnicach przyrodniczo-leśnych. Dodać należy, że gospodarowano w ponad 500 kompleksach leśnych, co przysparzało służbie terenowej wielu problemów. Dlatego podjąłem kroki w celu zracjonalizowania zarządzania lasami, w obszarze działania Nadleśnictwa Dukla i Rymanów poprzez przywrócenie do zycia Nadleśnictwa Kołaczyce.
W trakcie oficjalnego spotkania ks. Jan Cebulak poświęcił siedzibę nowej jednostki. Była też okazja do połamania się opłatkiem i złożenia życzeń noworocznych, po czym wykonano wspólne zdjęcie załogi, rozpoczynającej w tym dniu pracę.

Nadleśnictwo Kołaczyce w momencie likwidacji zarządzało lasami o powierzchni 5635 ha i było jednym z najmniejszych obszarowo nadleśnictw w Polsce. Obecnie utworzona jednostka jest nadleśnictwem dwuobrębowym, o powierzchni leśnej 10 587 ha, położoną niemal w całości w jednej dzielnicy przyrodniczo-leśnej, tj. Dzielnicy Pogórza. W jej skład wchodzi 12 leśnictw. Nadleśnictwo posiada duży zasięg terytorialny ( 999 km²) i jest pod tym względem jednym z największych w kraju.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa