Przez biologię do serca


Przez biologię do serca: artykuł nr 5302

2008-01-02 14:52:02 Ciekawostki

Udział w zajęciach z wykorzystaniem najnowszego sprzętu mikroskopowego oraz bogatego zbioru zakonserwowanych okazów zwierząt, narządów i ekspozycji osteologicznej oferuje uczniom szkół makroregionu lubelskiego Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach Zakładu działa Muzeum Zoologiczne, gdzie uczniowie szkół podstawowych zapoznają się z różnorodnością fauny naszego kraju oraz problemami ochrony zwierząt" - mówi kierownik zakładu, prof. Antoni Gawron.

Również i starsza młodzież ma tu szansę dowiedzieć się czegoś ciekawego. Jak wymienia prof. Gawron, uczniowie szkół licealnych i gimnazjów poznają techniki mikroskopii świetlnej i konfokalnej podczas zajęć w kilkunastoosobowych grupach, prowadzonych z użyciem mikroskopu konfokalnego. W czasie tych zajęć uczniowie mają możliwość pracy na tym mikroskopie pod opieką pracownika Zakładu.

Z kolei zajęcia w Pracowni Mikroskopii Elektronowej umożliwiają uczniom zapoznanie się z ultrastrukturą komórki. Jak wyjaśnia naukowiec, duża ilość zdjęć tkanek, komórek i mikroorganizmów umożliwia przeprowadzenie w pracowni zajęć zgodnych tematycznie z obowiązującymi aktualnie standardami kształcenia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

"Nasz Zakład jako jedyna spośród uczelni lubelskich jednostka prowadzi te zajęcia przez cały rok, a nie tylko w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Zajęcia odbywają się w uzgodnionych ze szkołami terminach" - podkreśla prof. Gawron.

Jego zdaniem, o dużym zapotrzebowaniu na tego typu działalność oświatową świadczy ilość osób, które w ciągu minionego roku zwiedziły Muzeum Zoologiczne i wzięły udział w prowadzonych tam zajęciach. W księdze wpisów Muzeum w okresie od października 2006 do października 2007 roku zanotowanych jest około 4 tysiące zwiedzających. W pracowniach mikroskopowych w minionym roku szkolnym przeprowadzono zajęcia z 29 zorganizowanymi grupami szkolnymi. W zajęciach brały udział szkoły z Lublina, Biłgoraja, Milejowa, Łańcuta, Pionek, Chełma, Łęcznej, Włodawy, Modliborzyc, Świdnika i Puław.

Niezależnie od prowadzonej przez cały rok szkolny działalności, Zakład od 2004 roku bierze czynny udział w Lubelskim Festiwalu Nauki. W tegorocznej edycji festiwalu jego pracownicy zdradzali tajemnice mikroświata, w prezentacji dotyczącej mikroskopów, omawiali też świat zwierząt". Odbyło się 11 spośród zaplanowanych 12 edycji tego projektu. Tylko w ramach festiwalu obie pracownie mikroskopowe odwiedziło około trzystu osób, natomiast Muzeum Zoologiczne ponad tysiąc osób.

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek