Podwiezienie sąsiada działaniem proekologicznym


Podwiezienie sąsiada działaniem proekologicznym: artykuł nr 5328

2008-01-15 16:45:26 Ekologia

Polacy rzadko rezygnują z jazdy samochodem na rzecz ochrony środowiska. Tymczasem ograniczając w każdym miesiącu podróż własnym samochodem o 50 km, nie tylko zaoszczędzimy ok. 250 zł, ale również zredukujemy emisję CO2 o ok. 115 kg na przestrzeni roku.

Z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie TELE2 w ramach kampanii No CO2 wynika, że ograniczanie jazdy samochodem jest jednym z najrzadziej świadomie podejmowanych działań proekologicznych. Zdecydowanie najczęściej segregujemy odpady (68%), dbamy o czystość (29%) i zieleń (22%) oraz oszczędzamy energię (14%).1

W Unii Europejskiej prawie 30% respondentów w ramach działań proekologicznych wyraża gotowość korzystania np. ze środków transportu publicznego zamiast z własnego samochodu. Na pierwszym miejscu, podobnie jak w Polsce najpowszechniejszym świadomym działaniem proekologicznym jest segregowanie odpadów (72%).2

Sposobem m. in. na zmniejszenie ilości emitowanych spalin i obniżenie kosztów jest funkcjonujący od lat na świecie carpooling – wspólne podróżowanie samochodem. W Polsce powstają pierwsze systemy oparte na zasadach carpoolingu. Kraków jako pierwsze miasto wprowadził system „Jedźmy razem”.

- Brak działań proekologicznych często tłumaczymy niewiedzą. CO2 i globalne ocieplenie – to dla większości z nas pojęcia z bliżej nieokreślonym przełożeniem na codzienne decyzje. Trudno jest nam odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu sami wpływamy na emisję CO2 i co zrobić żeby nie płacić więcej niż jest to konieczne – zarówno w wymiarze ekologicznym jak i ekonomicznym - mówi Piotr Nesterowicz, Dyrektor Generalny TELE2 Polska.

Firma TELE2 nawiązując do swoich szwedzkich korzeni zdecydowała się na realizację kampanii No CO2. Kampania jest jednym z elementów zaangażowania strategicznego TELE2 i realizacją ósmej zasady inicjatywy Global Compact3, dotyczącej podejmowania działań mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej w tym praktyk, które dążą do oszczędności energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

- Ograniczanie emisji spalin, zwłaszcza w mieście, jest bardzo ważne. Oszczędzamy w ten sposób środowisko, zdrowie (alergie, astma, hałas) i pieniądze (mniejsze zużycie paliwa). Najlepiej używać środków transportu masowego, ale wspólna jazda samochodem, zamiast osobno każdy swoim pojazdem - to także bardzo proste i skuteczne działanie. Polecamy je każdemu! - dodaje Sławek Brzózek, wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia.

Informacje dodatkowe:

1 Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-27 sierpnia 2007 r. na reprezentatywnej losowej próbie mieszkańców Polski od 15 roku życia. Liczba zrealizowanych bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych face-to-face: 1005. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru +/- 3,1%
2 European Commision, Special Eurobarometr: The attitudes of European citizens towards environment. Publication: April 2005
3 Global Compact – wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana skierowane do biznesu, z apelem aby w swojej działalności kierował się dziesięcioma podstawowymi zasadami, z których 3 dotyczą środowiska naturalnego

Walk Group
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii