Drzewko za butelkę 2007


Drzewko za butelkę 2007: artykuł nr 4551

2007-05-10 10:51:47 Ekologia

Już po raz piąty w wybranych miejscowościach całego kraju odbędzie się ekologiczna akcja edukacyjna „Drzewko za butelkę”, której inicjatorem są firmy chemiczne, dystrybucyjne oraz organizacje odzysku zajmujące się recyklingiem odpadów. Ideą akcji jest aktywne świętowanie Dnia Ochrony Środowiska poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET. Odpady trafią do recyklingu, a uczestnicy akcji otrzymają sadzonki drzew i krzewów do posadzenia w wybranym przez siebie miejscu.

Dzieci wezmą także udział w piknikach i festynach podsumowujących akcję, otrzymają upominki i pamiątkowe gadżety, natomiast zwycięzcy rywalizacji pojadą na wycieczki.

W pierwszych dniach maja rozpoczynają się przygotowania organizacyjne do jubileuszowej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Drzewko za butelkę”, która z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywa się w maju i czerwcu w wielu miejscowościach Polski. Akcja ta odbywa się pod patronatem Ministra Środowiska oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a została zainicjowana w 2003 roku przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”. W dziesiątkach szkół i przedszkoli, odbędzie się konkurs na zebranie jak największej ilości plastikowych butelek „PET”, które następnie zostaną wymienione na sadzonki drzew i posadzone w wybranych przez uczestników miejscach. Zwycięskie grupy wyjadą w nagrodę na wycieczki edukacyjno-przyrodnicze, a wszyscy uczestnicy akcji otrzymają drobne upominki i dyplomy. Z tej okazji odbędzie się także wiele imprez ekologicznych i edukacyjnych: pikniki, wspólne sadzenie drzew, konkursy, wizyty w zakładach chemicznych itd.

W tym roku ogłoszono również ogólnopolski konkurs plastyczny na prace związane tematycznie z działaniami ekologicznymi, w którym oprócz nagród rzeczowych, 12 wyróżnień stanowić będzie publikacja w specjalnym kalendarzu na 2008 rok, wydawanym przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Bez względu jednak na wymienione gratyfikacje i atrakcje, najważniejsza w tej propozycji jest edukacja ekologiczna, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, włączanie się w nurt aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o najbliższe otoczenie, o własną gminę.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care) i firmy branży chemicznej będące realizatorami tego programu, chcąc zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego świętowania Światowego Dnia Ochrony Środowiska obchodzonego w dniu 5 czerwca, w 2003 roku zaproponowali akcję łączącą walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę. Dzięki zaangażowaniu tych firm akcja dynamicznie się rozwija i przynosi coraz bardziej niewiarygodne efekty:
2003 rok – 7 miejscowości, 11 tys. dzieci, 232.880 szt. butelek, posadzono 989 drzewek
2004 rok – 10 miejscowości, 20 tys. dzieci, 280.776 szt. butelek, posadzono 1027 drzewek
2005 rok – 11 miejscowości, 22 tys. dzieci, 687.303 szt. butelek, posadzono 871 drzewek
2006 rok – 9 miejscowości, 17,5 tys. dzieci, 825.288 szt. butelek, posadzono 992 drzewka

W akcję angażują się nie tylko dzieci, ale i nauczyciele, rodzice, samorządowcy, szefowie firm i instytucji – po prostu dorośli. Trudno również wyobrazić sobie to „wielkie zbieranie” bez pomocy mediów lokalnych, środowiskowych i ogólnopolskich. To zadziwiająco pozytywna wspólnota idei i chęci pożytecznego działania.
Akcja toczy się zawsze w miejscowościach, gminach i powiatach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie firm chemicznych skupionych wokół Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Zakłady te są realizatorem akcji, zabezpieczają wszystkie jej skomplikowane elementy jak np. logistyka odbioru zebranych butelek, dostarczanie drzewek do sadzenia, organizowanie pikników podsumowujących akcję.

Tegoroczna, piąta edycja odbędzie się pomiędzy 21 maja a 22 czerwca, ale już teraz rozpoczyna się akcja informacyjna i logistyczne przygotowanie zbiórki butelek. Akcję organizują:

 • we Włocławku ANWIL S.A.,
 • w Miszewie k/Gdańska Ashland Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu,
 • w Wieluniu HSH Sp. z o.o.
 • w Kędzierzynie Koźlu:
  • Petrochemia Blachownia S.A., p
  • Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A,
  • Brenntag Polska Sp. z o.o.,
  • Warter Spółka Jawna
 • w Warszawie Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.,
 • w Puławach Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • w Tarnowie:
  • Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.,
  • Branżowa Organizacja Odzysku S.A.,
 • w Brzegu Dolnym PCC Rokita S.A.,
 •  w Nowej Sarzynie Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” S.A.,

Przypomnijmy, że

Akcja „Drzewko za butelkę” została zainicjowana przez Sekretariat znanego w środowisku branży chemicznej Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz firmy tworzące ten program. Jedną z przesłanek tego programu jest pokazanie, że chemia w rzeczywistości jest przyjazna ludziom i środowisku. Logo Programu (dłonie okalające molekuły) symbolizuje troskę z jaką branża chemiczna przygląda się własnej działalności wytwórczej i odpowiedzialność we wszystkich obszarach swojego oddziaływania, nie tylko na środowisko ale (co ważniejsze) na zdrowie ludzi. Program jest światową inicjatywą branżową, realizowaną w 47 krajach. Zrzeszone w nim firmy wytwarzają ponad 87% produkcji chemicznej. W Polsce Program „Odpowiedzialność i Troska” skupia 35 przedsiębiorstw (zarówno producentów jak i dystrybutorów), których działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego oraz profilaktyki zdrowotnej przynosi istotne efekty.
Szacuje się, że w Polsce rocznie wytwarza się 130 tys. ton butelek PET. Bardzo szybko zapełniają się nimi składowiska odpadów, dlatego zorganizowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i prostych zasad odzyskiwania PET, ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Akcja „Drzewko za butelkę” jest prostym, konkretnym i atrakcyjnym sposobem na edukację w tym zakresie.
 

Więcej informacji:
Jarosław Nadolski, tel: 0- 601 68 76 74, e-mail: dzb@rc.com.pl
oraz na www.rc.com.pl
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii