Laureaci konkursu Szkoła z klimatem


Laureaci konkursu Szkoła z klimatem: artykuł nr 5387

2008-02-05 14:08:00 Ekologia

W poniedziałek 4 lutego, w siedzibie Fundacji Nasza Ziema miały miejsce obrady Jury konkursu grantowego Szkoła z klimatem realizowanego wraz z firmą Vattenfall Heat Poland na terenie Warszawy i Pruszkowa. W konkursie do wygrania było pięć grantów wysokości 5000 złotych na realizację autorskich programów służących ograniczaniu zmian klimatu poprzez rozwinięcie i zaadaptowanie przez szkoły idei „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu”, a szczególnie poprzez promowanie wiedzy o sposobach oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zagrożeniach płynących ze zmian klimatycznych.

Spośród złożonych programów Jury w składzie: Agata Granowska (Vattenfall Heat Poland), Marcin Zięba (Vattenfall Poland), Dominik Dobrowolski (Fundacja Nasza Ziemia) i Marta Kałużyńska (Fundacja Nasza Ziemia) wybrało pięć placówek z Warszawy, które otrzymają fundusze:


1. Szkoła Podstawowa nr 4 im W. Broniewskiego przy ul. W. Sławka 9
2. Gimnazjum nr 132 przy ul. Dzieci Warszawy 42
3. Szkoła Podstawowa nr 85 im B. Juareza przy ul. Narbutta 14
4. Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych przy ul. Poezji 5
5. Gimnazjum nr 142 im R. Schumana przy ul. Olgierda 35/41


zwycięskie projekty:


Ad.1) Projekt „Solidarni w słusznej sprawie”, autorstwa p. Małgorzaty Rykowskiej, to zestaw kompleksowych działań prowadzących do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej w szkole oraz popularyzacji wiedzy o oszczędzaniu energii. W ramach projektu planowane są prowadzenie warsztatów tematycznych dla uczniów oraz akcji informacyjnych dla społeczności szkolnej i lokalnej. Przy realizacji projektu szkoła współpracuje z Urzędem Dzielnicy Warszawa-Ursus, Fundacją „Przeszłość dla Przyszłości” oraz z lokalną gazetą „Dziennik Ursusa”.


Ad.2) Celem projektu „Zarządzamy energią w naszym mieszkaniu – i my zmniejszamy globalne ocieplenie”, autorstwa p. Joanny Balcerzak wg. pomysłu dr Hanny Sztrantowicz, jest zbudowanie na terenie ogrodu szkolnego modelu energooszczędnego mieszkania wyposażonego w sprzęty codziennego użytku. Uczniowie będą mieli za zadanie opracować układ ekspozycji oraz materiały informacyjne, a także będą przewodnikami dla gości. Do zwiedzania instalacji zostaną zaproszeni uczniowie innych placówek edukacyjnych z Ursusa oraz lokalna społeczność.


Ad.3) Projekt p. Bożeny Sienkiewicz „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu, zmieniamy nasze nawyki” to międzyprzedmiotowy program edukacyjny zmierzający do wykształcenia właściwych postaw wśród uczniów oraz pobudzenia do konkretnych działań na rzecz klimatu. Projekt zakłada współpracę nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wprowadzą wątki walki ze zmianami klimatu do swoich lekcji przedmiotowych. Planowana jest organizacja licznych konkursów na najlepsze wiersze, komiksy, plakaty i prezentacje związane z tematyką zmian klimatu, a także tematyczne przedstawienie, apel, wystawa
i wykład zaproszonego gościa. Szkoła przewiduje też zakup i montaż czujników ruchu sterujących oświetleniem pomieszczeń, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii.


Ad.4) Wśród działań projektu „Szkoła i dom przyjazne energii” autorstwa p. Moniki Stoczewskiej znajdują się: przeprowadzenie badań sondażowych w lokalnym środowisku na temat źródeł energii i sposobów ich wykorzystania wraz z opracowaniem wyników oraz przeprowadzenie audytu środowiskowego dotyczącego zużycia energii w domach uczniów. Partnerzy projektu z Politechniki Warszawskiej poprowadzą warsztaty na temat energii odnawialnej i sposobów jej wykorzystania dla uczniów i ich rodziców. Uczniowie wraz
z nauczycielami opracują poradnik propagujący bezpieczne i oszczędne metody wykorzystania źródeł energii. Końcowe rezultaty projektu zostaną zaprezentowane na oficjalnym spotkaniu z udziałem wszystkich realizatorów projektu, a także dyrektorów wawerskich szkół i władz dzielnicy.


Ad.5) W ramach projektu „Alternatywne źródła energii - Laboratorium Słoneczne”, autorstwa p. Jadwigi Poznańskiej, na dachu szkoły zostanie zamontowane ogniwo fotowoltaiczne i kolektor słoneczny, które zasilą pomieszczenia Laboratorium Słonecznego. W laboratorium powstanie biblioteczka z książkami i broszurami związanymi tematycznie z ochroną środowiska, będą organizowane seminaria, wykłady, konferencje oraz pokazy dla uczniów i nauczycieli. Laboratorium będzie udostępniane dla zwiedzających z innych szkół czy instytucji.


Dominik Dobrowolski
Fundacja Nasza Ziemia

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii