X Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2008


X Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2008: artykuł nr 5396

2008-02-07 15:12:00 Biotechnologia

Targi EuroLab to specjalistyczne forum naukowo-biznesowe dla sektora laboratoryjnego, skupiające w jednym miejscu setki wystawców, profesjonalistów z branży oraz przedstawicieli czołowych ośrodków naukowo-badawczych. Ta trzydniowa impreza wystawiennicza stwarza doskonałą okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów handlowych, daje możliwość zarówno pozyskania informacji o najnowszych technologiach i metodach badawczych, jak i poszerzenia swojej wiedzy i podniesienia kwalifikacji zawodowych w zakresie biotechnologii, Life Science, analityki chemicznej oraz metrologii. Ekspozycji wystawców towarzyszy bogaty program spotkań naukowych prowadzonych przez uznanych specjalistów oraz wykładowców wiodących uczelni wyższych.

Data: 5-7 marca 2008
Miejsce: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
Wstęp: bezpłatny
www: www.targieurolab.pl

Zainteresowanych zachęcamy do dokonania elektronicznej prerejestarcji poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie www.prerejestracja.targieurolab.pl, do 28 lutego, do godz. 15.00.

 

 

PROGRAM:

 

I Dzień Targów 5.03.2008 Sala Goethe’go

 

9.00 Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów EuroLab 2008

 

10.30 - Oficjalne otwarcie X Międzynarodowych Targów Analityk i Technik Pomiarowych EuroLab 2008

 

12.00–13.30    „BADANIA IDENTYFIKACYJNE OPTYCZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI (PŁYT CD-DVD) – IDENTYFIKACJA MASZYN DO PRODUKCJI NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH” - referat Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

 

13.45–16.00 „Pomiary analityczne jako narzędzie zapewnienia jakości życia” – cykl wykładów Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 

·     13.45–14.30       Rola analizy śladowej na przykładzie oznaczania dioksyn w ocenie zanieczyszczenia żywności, prof. dr hab. Adam Grochowalski (Uniwersytet Jagielloński)

 

·     14.30–15.15       Możliwości wykorzystania mikroorganizmów w badaniach zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, dr hab. Beata Godlewska – Żyłkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

 

·     15.15–16.00       Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych w ochronie i konserwacji obiektów zabytkowych dr Barbara Wagner (Uniwersytet Warszawski)

 

16.15–16.45    Prezentacja Wystawcy

 

17.00    Zakończenie I Dnia Targów Euro Lab 2008

 

II Dzień Targów 6.03.2008 Sala Goethe’go

9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2008

 

9.30–10.00   „Praktyczne aspekty sterowania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym” - Państwowy Instytut Geologiczny

 

10.15–11.15    "Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania laboratorium" - Polskie Centrum Akredytacji.

 

11.30–14.00    „Systemy zarządzania jakością w medycznym laboratorium Diagnostycznym – organizacja, wdrażanie i monitorowanie” – cykl wykładów

 

·     11.30–12.10 Zarządzanie przez jakość medycznym laboratorium diagnostycznym,
prof. dr hab. nauk medycznych Zygmunt Kopczyński, Poznań

 

·     12.15–12.45 Kierunki poprawy jakości i ocena w systemie opieki zdrowotnej, dr Jerzy Hennig, Kraków

 

·     12.50–13.20 Regulacje prawne funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego,
prof. dr hab. nauk medycznych Jan Kulpa

 

·     13.25–14.00 Zarządzanie badaniami laboratoryjnymi w kardiologii, prof. dr hab. nauk medycznych Dariusz Sitkiewicz

 

14.15–16.30 „Polityka projakościowa KIDL” - cykl wykładów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

 

·     14.15–14.45  Polityka projakościowa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, dr n. med. Henryk Owczarek, Prezes KIDL

 

·     14.50–15.50  Rola PCBC S.A. w krajowym i międzynarodowym systemie oceny zgodności,
dr inż. Wojciech Henrykowski, Prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 

·     15.50–16.30  Co dalej z tą jakością?, dr n. med. Tomasz Anyszek, przewodniczący Zespołu ds. Polityki Projakościowej KIDL

 

17.00   Zakończenie II dnia Targów EuroLab 2008

 

 

III Dzień Targów 7.03.2008 Sala Goethe’go

9.00   Rozpoczęcie III Dnia Targów EuroLab 2008

 

10.00–12.45   „Biotechnologia  - szanse i wyzwania” – seminarium Polskiej Federacji Biotechnologii (cykl wykładów)

 

·     Powitanie uczestników seminarium. Wprowadzenie, prof. dr  hab. nż. Krzysztof W. Szewczyk

 

·     10.10–10.40  Biogospodarka w Unii Europejskiej - wizja 2030, prof. dr hab. inż. Krzysztof
W. Szewczyk (Politechnika Warszawska)

 

·     10.50–11.20 Sensory w biotechnologii, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska  (Politechnika Warszawska) 

 

·     11.30–12.00  Od genomiki do praktyki - perspektywy wykorzystania metod biologii molekularnej w ulepszaniu roślin, dr Hanna Bolibok-Bragoszewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

 

·     12.10–12.40  Proteomiczna spektrometria mas w badaniach biomedycznych, prof. dr hab. Michał Dadlez (Instytut Biochemii Biofizyki PAN)  

 

 

  13.00–14.00   Prezentacje Wystawców

 

  15.00   Zakończenie Targów EuroLab 2008 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii