Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej


Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej: artykuł nr 5395

2008-02-07 14:41:11 Ekologia

Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej to projekt realizowany przez Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju z Wrocławia wraz z Partnerami w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Rezultatem głównym projektu jest wypracowanie modelu ekologicznej działalności gospodarczej składającego się m.in. z opisu rozwiązań formalno-prawnych, instytucjonalnych, ekonomicznych oraz katalogu wzorców (biznes planów) ekologicznej działalności gospodarczej. Model umożliwi rozwijanie proekologicznej działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe w Polsce, co w efekcie spowoduje powstanie nowych miejsc pracy na terenach objętych działalnością projektową.

W chwili obecnej Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z Wrocławia, będąca partnerem w projekcie w ramach Działania 3 wraz z Centrum Europejskim Zrównoważonego Rozwoju przygotowuje cykl spotkań informacyjno – konsultacyjnych dotyczących upowszechniania wypracowanych rezultatów projektu i jego cech modelowych. W każdym województwie planujemy przeprowadzić dwa spotkania, podczas których omawiane będą m.in. przykładowe modele ekologicznej działalności gospodarczej w tym Centra Rozwoju Lokalnego, przykładowe biznesplany jak również możliwości pozyskania dofinansowania na działania projektowe. Spotkania służyć mają również nawiązaniu współpracy, wymianie doświadczeń
oraz promocji dobrych praktyk.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach do kontaktu z biurem projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, tel. 071 793 23 24, dfop@dfop.org.pl

W kolejnej informacji przekażemy szczegóły dotyczące terminów i miejsc w których odbędą się spotkania.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej poświęconej działaniom projektowym: www.eko-equal.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii